Ventekarantene Fhi

  1. Mer om
Ventekarantene Fhi

Ventekarantene Fhi PlutseligVentekarantene for husstandsmedlemmer er forskriftsfestet, og teksten endret tilsvarende. 25.03.2021: Lagt inn ny versjon av Juni 2021 er ikke lenger ventekarantene for nærkontakters husstandsmedlemmer pålagt i covid-19 forskriften. Ved store, uoversiktlige utbrudd Ordningen med ventekarantene for personer som deler bolig med en i smittekarantene ble avviklet 1. Les mer på regjeringen.no Helsedirektoratet og FHI anbefaler derfor at ordningen med ventekarantene avvikles, og regjeringen støtter dette Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon. Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon. Dersom du bor sammen med en

Etter negativt test må man fortsatt være obs på symptomer på Covid-19, og testes på nytt snarest hvis dette oppstår. Trenger du hjelp eller veiledning? Personer regnes som vaksinert tre uker etter første dose er satt. Unntaket gjelder i seks måneder etter at personen ble vaksinert. Vaksinerte besøkende og vaksinerte beboere kan ha fysisk kontakt og gi hverandre klemmer. Nærkontakter som ikke er vaksinert — ektefeller, samboer og egne barn — kan også klemme beboere som er vaksinert.

Servering, gaver og blomster, er det lov? Ja, beboerne kan ta imot gaver og blomster. Kilde: fhi Når du er i ventekarantene betyr det at en du har vært i nærkontakt med kan være eksponert for Covid-19. Hvem skal i smittekarantene? Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde.

Les mer på NAV sine nettsider. Unntak fra smittekarantenen Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre.

Det vil for eksempel si at selv om du har fått karantenefritak for å utføre arbeid, skal du holde god avstand til eventuelt andre du jobber sammen med. Unntaket fra karanteneplikten gjelder ikke dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet av koronavirus. Regler for vaksinerte personer Dersom du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra én uke etter siste dose.

Har du bare fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger du ikke gå i smittekarantene. Tiltaksnivå 5B er også strengt, høyt tiltaksnivå, men nødvendig. Vi er fornøyd med at regjeringen nå har vedtatt en felles regional forskrift for kommunene i regionen, sier ordfører Hanne Opdan.

Butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne Endringen innebærer at butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne fra mandag 26. Det blir også noen lettelser når det gjelder trening og og kulturaktiviteter.

Kjøpesentre, butikker og varehus kan åpne fra mandag. Vi er også glade for at det blir noen lettelser for barn og unge når det gjelder trenings- og kulturaktiviteter, sier Opdan.

https://odertal.info/kjell-inge-rkke-email.php

Dialog med næringslivet om forsterkede smitteverntiltak Ordføreren understreker at Nordre Follo kommune følger situasjonen nøye og vil vurdere forsterkede smitteverntiltak blant annet i dialog med næringslivet.

Vi vil følge nøye med på utviklingen, og koordinere oss med våre nabokommuner for å så langt som mulig ha felles tiltak for å redusere mobilitet på tvers av kommunegrenser, sier Opdan. Hvorfor er det rødt nivå i skolene når fritidsaktiviteter for barn og unge åpner?

Jo lenger pandemien varer, desto større dilemma står myndighetene overfor når de skal avveie byrdefordelingen i samfunnet. Lettelser for barn og unge samtidig som rødt nivå i skolene opprettholdes, er et slikt dilemma.

Jo lenger pandemien varer, jo mer skal til forholdsmessig etter smittevernloven for å holde tiltak for barn og unge stengt.

Ut av ventekarantene ved Gausdal vgs

Det er viktig å få til lettelser også for barn og unge, men at man samtidig beholder begrensningen på antall nær kontakter for lærerne og ansatte i skolen. Åpne fritidsaktiviteter må ses i en helhetlig sammenheng og det er fremdeles summen av tiltakene som har størst smittereduserende betydning. Det er den totale antallet av nærkontakter som er viktig å se på, og da kan man velge å se skole og fritidsaktivitet i sammenheng, forklarer kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myrvold.

Vi har per i dag god kapasitet på testing og smittesporing. Med slik kapasitet kan vi raskt oppdage og begrense eventuell smitte i forbindelse med fritidsaktiviteter, sier kommuneoverlegen. Totalt sett vil det være mer å hente for mange barns fysiske og psykiske helse å åpne for fritidsaktiviteter enn å bare gå til gult nivå i skolene.

Erfaringsmessig er smitte i forbindelse med fritidsaktiviteter knyttet til sosialisering som samling i garderober, samling av foreldre, gruppestørrelse, sosiale treff i forbindelse med aktiviteten og dugnader — ikke selve fritidsaktiviteten, sier kommuneoverlegen. Mer informasjon 22. Ingen flere i karantene eller forlenget karantenetid.

Karantene og ventekarantene

Det er totalt 11 smittede i utbruddet. Finstad skole Det er meldt om ett smittetilfelle på 2. Vestre Greverud barnehage Det er meldt om ett smittetilfelle. Ytterligere 3 personer med tilknytning til barnehagen er satt i karantene, og karantenetiden for andre nærkontakter er forlenget med 2 dager. Haugjordet ungdomsskole Det er meldt om ett smittetilfelle på 10.

Det snør det snør tiddelibom

Formannskapet vedtok kommuneoverlegens anbefaling i ekstraordinært møte 22. Samtidig har regjeringen bestemt at Nordre Follo kommune går fra tiltaksnivå 5A til 5B natt til mandag 26. Les hele innstillingen med begrunnelse her. Fra nivå 5A til 5B Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at Nordre Follo kommune, sammen med flere andre kommuner i regionen, får tiltaksnivå 5B.

Tiltakene trer i kraft midnatt natt til mandag 26. Anbefaler å vurdere lokale tiltak for å begrense mobiliteten For de mest utsatte kommunene som er på tiltaksnivå B, råder Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kommunene til selv å samordne seg for å innføre lokale mobilitets- og kontaktreduserende tiltak. Dette kommer i tillegg til det som ligger i de regionale tiltakene, og må basere seg på den lokale og regionale smittesituasjonen.

Eventuelle lokale tiltak vil bli vurdert de nærmeste dagene. Tårnåsen skole Det er meldt to smittetilfeller tilknyttet 3. Dette fører ikke til at flere blir satt i karantene eller at karantenetiden blir forlenget.

Det er totalt ti smittede tilknyttet utbruddet. Langhus skole Det er meldt fem smittetilfeller tilknyttet 5. Dette fører ikke til at flere blir satt i karantene eller at karantenetiden forlenges. Det er nå totalt åtte smittede tilknyttet skolen og det er definert som et utbrudd. Finstad skole Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet 5. Dette medfører ikke at flere på skolen kommer i karantene, og heller ikke at karantenetiden utvides. Det er nå totalt åtte smittede ved skolen og det er definert som et utbrudd.

Læringsverkstedet Myrvoll Idrettsbarnehage Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet barnehagen, som er en privat barnehage.

Dette medfører ikke at flere på skolen blir satt i karantene, men karantenetiden blir forlenget med én dag for de som allerede er satt i karantene. Tårnåsen skole Det er meldt ytterligere to smittetilfeller på 3.

Det andre tilfellet har smittesporerne omsider fått tak i - etter å ha forsøkt å komme i kontakt med vedkommende gjentatte ganger gjennom hele dagen uten å lykkes. Vi oppfordrer alle som har tatt test om å følge med på telefonen. Vi har dermed fått bekreftet totalt 4 nye tilfeller 18. Dette er forventede tilfeller ut i fra tidligere smittesporingsarbeid.

Vi mangler fortsatt noen svar på prøvene som ble tatt i går. Det er varslet fra Ahus at det kan bli noe lenger svartid på prøvene som er tatt i dag, grunnet tekniske utfordringer 17.

https://odertal.info/9106.php

Ingen av dagens tilfeller er definerte nærkontakter fra tidligere, og det arbeides med å finne smittekilde. Ut i fra smittesporingen som er gjort, er det tre klasser i kommunen som nå må i karantene.

Nærkontaktene det gjelder vil få informasjon på sin informasjonsplattform via skolen, og bør bestille seg koronatest i morgen søndag 18. Vi minner om at husstandsmedlemmer må være i ventekarantene til første prøvesvar foreligger hos personen som blir definert som nærkontakt.

De er begge kjente nærkontakter som nå går fra karantene over til hjemmeisolering. Vi har hittil denne uken 12 nye tilfeller, og totalt 44 tilfeller så langt i april. Pr i dag er det 18 personer i hjemmeisolering, og 33 personer i karantene. Vi har mottatt svar på alle prøvene som er tatt t. Basert på smitteutviklingen i kommunen går Frognskolen fra rødt til gult nivå. Samtidig endres den lokale forskriften slik at forbudet mot idretts- og fritidsaktiviteter for unge under 20 år oppheves.

Kravet om bordbestilling for serveringssteder opprettholdes. Endret forskrift trer i kraft natt til lørdag 17.

Informasjon om korona

Skolene i Frogn vil fra mandag 19. Mer detaljert informasjon vil bli sendt fra den enkelte skole. Barnehagene er som tidligere på gult nivå, mens Frogn vgs fortsetter på rødt nivå. For idretts- og fritidsaktiviteter gjelder dette: Barn og unge: 20 ute og inne — evt. De er alle kjente nærkontakter som nå er i hjemmeisolering.

Hva er i påvente av prøvesvar» (ventekarantene)?

Smittesporerne opplever mange ansvarsfulle innbyggere som tar eget initiativ til testing og setter seg selv i karantene når de mistenker at de er definerte nærkontakter. Det betyr mye for å stoppe smittespredningen, så dette er vi veldig takknemlige for! Det ene tilfellet er en kjent nærkontakt, mens det andre tilfellet foreløpig har ukjent smittekilde. Nærkontakter er informert og satt i karantene. Det er i dag 19 personer i hjemmeisolering med påvist covid-19 i Frogn kommune.

Vi mangler foreløpig svar på åtte av testene som ble tatt i går. To av disse er kjente nærkontakter med kilde utenfor kommunen. Disse går nå over til hjemmeisolering. Smittesporerne jobber med å finne smittekilde, og det ser så langt ut til at det kan spores ut av kommunen.

Frogn kommune er fortsatt på risikonivå 4, men vi ser en positiv utvikling. I uke 14 hadde vi ingen tilfeller med ukjent smittekilde, og vi ser en fallende trend i hele regionen. Begge er kjente nærkontakter med smittekilde utenfor kommunen, men har ikke tilknytning til hverandre.

Ut fra smittesporingen som er gjort, er en klasse på Frogn VGS satt i karantene. Dette er ikke i tilknytning med utbruddet som startet før påske på Frogn VGS. Vi minner om at det nå er forskriftsfestet at husstandsmedlemmer til nærkontakter skal være i ventekarantene til første prøvesvar foreligger hos nærkontakter. Vi har fått bekreftet 13 tilfeller så langt denne uken, og 32 tilfeller så langt i april.

Dette er tilfelle nr 261 og er kjent nærkontakt fra tidligere. Vi har fått tilnærmet alle svar på testene som er tatt så langt denne uken.

Last ned også: Dnb post i butikk

Smittekilden er også funnet for dem som har fått påvist smitte: kilde utenfor kommunen. Vi har mottatt nytt vedtak fra regjeringen, og fra 12. På grunn av smittetall og utviklingen i Frogn, ser kommunen behov for noen innstramninger. Når vi går over til gult nivå i skolen, vil idretts- og fritidsaktiviteter også bli tillatt innendørs for barn og unge under 20 år. Samtidig vil forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år oppheves. Smittevernnivået i skolen vil vurderes i løpet av neste uke.

Vi ønsker også kontroll over mobiliteten til og fra kommunene rundt. Men det er gledelig at blant annet de som trenger rehabilitering nå vil kunne få en bedre hverdag, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. Nå setter vi vår lit til at hver og en av oss, samt serveringssteder og butikker vil fortsette det gode smittevernarbeidet de har gjort så langt, slik at de kan åpne nå, sier kommuneoverlege Merete N.

Lokal forskrift i Frogn vil bli publisert i løpet av kort tid. Disse 7 har tilknytning til hverandre, men er ikke kjente nærkontakter fra tidligere. Ut ifra opplysningene smittesporerne sitter med pr nå, ser det ut til å være utenfor kommunen. Frogn kommune ligger fortsatt på risikonivå 4 av 5. Det er 33 personer i isolasjon og 31 personer i karantene i Frogn kommune, og vi har totalt kommet opp i 260 tilfeller så langt i pandemien.

Frogn kommune har besluttet at Frognskolen fortsetter på rødt nivå også neste uke 12. Opplæringen vil da bli organisert etter den nyeste smittevernveilederen. Detaljer om opplæringen og SFO-tilbud gis av den enkelte skole. Men situasjonen vurderes fortsatt som ustabil med risiko for ny runde med økende smittetrend. Det arbeides derfor kontinuerlig slik at den positive utviklingen kan fortsette, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som konstaterer at grunnlaget for å fortsette en slik organisering ytterligere en uke, er den sårbare situasjonen vi står i - både i Frogn og ikke minst i kommunene rundt.

Målsettingen er at skolene skal over på gult nivå fra uke 16 mandag 19.

VENTEKARANTENE FHI Relaterte emner

Informasjon om smittekarantene og ventekarantene Informasjon om smittekarantene og ventekarantene Innhold I disse dager er det mange som er i ventekarantene. Vet du hva som gjelder dersom du eller barnet ditt blir satt i ventekarantene? Først begrepene: Smittekarantene er aktuelt når du har vært i nærkontakt med en smittet person, eller som senere får påvist smitte. Ventekarantene er for personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene. Kilde: fhi Når du er i ventekarantene betyr det at en du har vært i nærkontakt med kan være eksponert for Covid-19.

Ventekarantene Fhi
VENTEKARANTENE FHI Kommentarer:
Rapportert den Ventekarantene fhi
Brenden fra Molde
Jeg nyter utforske norske bøker tett. Les gjerne min andre nyheter. Jeg trives fossile Jagd.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net