Trøndelag Senter For Samtidskunst

  1. Mer om
Trøndelag Senter For Samtidskunst

Trøndelag Senter For Samtidskunst SisteTrøndelag senter for samtidskunst · Utstillinger Utstillinger, · Kalender kalender, · Besøk besøk, · Info info, · Kunst i offentlige rom kunst i offentlige Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim, Norway. 2867 likes · 2 talking about this · 898 were here. Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) er en Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har siden 1976 formidlet kunst og kunstnerisk kompetanse i regionen. Kunstsenteret viser utstillinger med Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) har siden 1976 formidlet kunst og kunstnerisk kompetanse i regionen Kunstnerne bak Moderne Ruiner, Elisabeth Engen, Astrid Findreng og Grethe Britt Fredriksen

Hopp til navigering Hopp til søk For utstillingen med samme navn i 1930, se « Trøndelagsutstillingen 1930» Trøndelagsutstillingen, også omtalt som Den midtnorske kunstutstilling, er én av fem årlige landsdelsutstillinger for billedkunst i Norge.

Landsdelsutstillingene har ulik oppbygning og struktur. Trøndelagsutstillingen gjennomføres årlig, juryeres i to trinn og baseres på fri innsendelse av arbeider fra kunstnere med tilknytning til Trøndelag. Utstillingen står t. Kunstnersamtale lørdag 2.

https://odertal.info/nucotaw.php

How do we use language to present artists? Baltzersen and lhle works With woodcuts, wood carving, installation art and video in their practices to explore these questions. Her motives come from an interest in motifs of heroines and martyrs, and other visual representations of gender and sexuality, images beloved by male masters through the history of art. Is there a murder of democracy going on?

Can art accelerate the destruction of democracy?

Du vil kanskje like: Lemonsjøen skisenter

Can art cover the murder of democraty? Search for a company or a person anywhere in the world Ooops.

Trøndelag Senter for Samtidskunst Eli Eines

Looks like our computer has identified that the way you use our website does not respect our general terms and conditions. Infobel, Teldir, Scoot. En accédant au présent site ou en téléchargeant tout élément du contenu, vous acceptez d'être lié e par les conditions précisées ci-dessous les « présentes conditions».

Indisk ski

Si vous n'acceptez pas les présentes conditions, vous ne devez ni accéder au site ni télécharger le moindre élément du contenu. Dette er et av spørsmålene på dagsorden når Norske Billedkunstnere, Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge sammen inviterer til sitt heldagsseminar «Norske billedkunstnere i nytt landskap — samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer» våren og høsten 2020.

I løpet av året vil de tre landsdekkende paraplyorganisasjonene som representerer kunstnerne, kunstforeningene og kunstsentrene gjennomføre til sammen åtte seminarer i de nye regionene. Fylkeskommunene og kommunen er derfor avhengig av et godt kunstfaglig kompetansemiljø i regionen. Fylkeskommunene og kommunen gir tilskudd til TSSK fordi institusjonen har en rolle i byen og regionens utvikling.

The most reliable way to stream video.

TSSK ble opprettet for å være kunstnernes eget formidlingsapparat. Senteret legger til rette for at kunstnernes produkter og ideer skal kunne oppleves av, og kommuniseres med et bredt spekter av befolkningen, terskelen skal være lav evne å nå ut til samfunnet.

Samfunnsrollen og samfunnsoppdraget er årsaken til at TSSK får offentlig støtte. For at senteret skal fylle samfunnsrollen sin må det styres profesjonelt og holde et høyt faglig nivå. Noe av målet med denne prosessen må derfor være å klargjøre og synliggjøre hva som skal være TSSK sin rolle og oppgave i forhold til dette.

Det er mangfoldet i tilbudet som skaper en helhet for publikum og TSSK må her definere og finne sin rolle. For eksempel er de kunstnerstyrte sentrene de eneste institusjonene med spesiell kompetanse på kunst i offentlig rom, og det gjør at TSSK er godt rustet for videreutvikling på området. Ingen annen by har kunst og arkitekturutdanning nært knyttet sammen med eget kurstilbud for kunst og offentlig rom.

For hele dette området er nøkkelordet kompetanse og kontinuerlig oppbygging av denne. På grunn av eksisterende forutsetninger har TSSK en mulighet til å ta en ledende rolle i utviklingen av dette feltet. Senteret er dermed et redskap for at kunstnerne skal nå ut til samfunnet med produkter og ideer. Senteret er også et redskap for at befolkningen skal få tilgang til opplevelse og kunnskap om samtidskunsten.

Dersom sentret skal fungere som redskap må det 13 13 6 TSSKs formål og visjon strategiske dokumenter bør vise retning og sette mål for virksomheten. Strategiplan innholder en visjon som beskriver overordnet hva senteret skal oppnå: 6. Vedtektene setter rammer for senterets liv. Det vedtektsfestede formålet definerer hovedhensikten med virksomheten.

Publikum og kunstnere skal inviteres til å delta i senterets mange tilbud og aktiviteter. Senteret skal presentere et mangfold av kunstneriske uttrykk, herunder eksperimentell og nyskapende kunst. Vedtektene representerer noe som skal være varig. Dette må være formulert slik at det gir organisasjonen nødvendig fleksibilitet, samtidig bør det også gi nødvendig avklaring og avgrensing.

Manglerud legekontor

Senterets TSSK er en eksperimentell og undersøkende pådriver innen samtidskunstfeltet i Midt-Norge og en viktig aktør på den nasjonale kunstscenen.

Virksomhetsideen til TSSK i følge strategiplanen er: TSSK er en kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon, et kompetansesenter for samtidens billedkunst og kunsthåndverk..

Visjonen og virksomhetsideen bygger på formålet nedfelt i vedtektene, men visjonen tar formålet noe videre. Være mer synlig utad Holde en aktuell diskurs Styrke dialogen med KiT Knytte kunstnerne i regionen tettere til seg Bilde 2 Gruppearbeid på workshopen i juni Innspillene fra gruppearbeidene er ikke direkte i konflikt med formålet slik det står formulert i vedtektene, eller visjonen i strategiplanen.

Har du lest dette? Skedsmo senter jobb

Samtidig viser innspillene en mer regional profil enn det som kommer til uttrykk i visjonen. Det kan også være en diskusjon rundt hovedfokuset til senteret.

Trøndelag Senter For Samtidskunst

Skal sentret først og fremst ha fokus på å betjene og løfte fram regionale kunstnerne, eller skal TSSKs hovedfokus være på sentrets kunstneriske uttrykk. Det trenger ikke å være et direkte motsetningsforhold mellom disse, men det kan være behov for avklaringer i forhold til hvor senterets hovedfokus skal være. Hvilket hovedfokus TSSK skal velge kan også være avhengig av debatten om det skal være en kunsthall i Trondheim.

TSSK skal være en sentral aktør i formidling av billedkunst og kunsthåndverk i Trøndelag. Endring fra formålet i vedtektene er at den sentrale aktøren er endret til en sentral aktør. Styringsgruppen ønsker ikke å gi en anbefaling i forhold til om visjonen skal endres, men styringsgruppen ønsker å oppfordre styret til se visjonen i lys av de innspillene som kom på workshopen i juni. Dette for å se på om sentrets hovedfokus skal være knyttet til det regionale eller om senteret fortsatt ønsker å være en viktig aktør på den nasjonale kunstscenen.

https://shishlov.info/lsalg-i-psken.php

Oppsummeringen fra gruppeoppgavene var: Bidra med faglig kompetanse, kunst i offentlig rom Gi et sosialt og faglig tilbud til kunstnere Gi et kunstfaglig tilbud til publikum Bidra til å se kunst som kunnskapsproduksjon Øke status til kunst og kunstnere i regionen Utvikle nettverk og utvekslingsavtaler med tanke på utstillinger Ivareta mangfoldet hos TBK og NKMs medlemmer Være et verktøy for kunstnerne Produsere stoff til den kulturelle skolesekken Kunstfaglige blikket Gi et lavterskel tilbud Sentret skal oppdra publikum i forhold til det kunstfaglige Sentret skal bidra til offentlig utsmykking Sentret skal drive formidling og produksjon av utstillinger I vedtektene til de kunstnerdrevne sentrene står sentrenes hovedoppgaver listet opp.

Dette henger tett sammen med formålet og det er dels flytende grenser mellom hva som defineres som formål og hva som står som hovedoppgaver. Det var viktig for at sentret skulle involvere kunstnerne og andre aktører i sentrale oppgaver knyttet til senterets virke.

Slik som formål og hovedoppgaver står formulert i dag, så blandes dette dels. I tillegg listes også gjerne rollen det ønskes at sentret skal innta opp som en hovedoppgave. Dette utydeliggjør hvilke oppgaver sentret skal utføre. I workshopen ble det stilt spørsmål om hvilken kompetanse som var viktig å ha ved sentret for å utføre disse oppgavene på en god måte. Det kom fram et ønske om at sentret har god kunnskap om medlemmenes evner og kvaliteter.

Det var viktig at sentret har kompetanse i førsteledd, slik at det kan henvise forespørsler riktig, og svare på utsmykkingshenvendelser. Sentret må også ha formidlingskunnskap og formidlingskompetanse knyttet til utstillinger som arena for formidling. I tillegg ble det sett positivt på dersom senteret også hadde kompetanse knyttet til markedsføring og synliggjøring av senteret.

Det var ønskelig at sentret jobbet for å bedre rammebetingelsene for kunstnerne og jobbet for økte overføringer til sentret. Se figur på neste side. Senterets viktigste interessenter er de som bidrar mest og de som er de største brukerne.

TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST Relaterte emner

Search for a company or a person anywhere in the world Ooops. Looks like our computer has identified that the way you use our website does not respect our general terms and conditions. Infobel, Teldir, Scoot. En accédant au présent site ou en téléchargeant tout élément du contenu, vous acceptez d'être lié e par les conditions précisées ci-dessous les « présentes conditions». Si vous n'acceptez pas les présentes conditions, vous ne devez ni accéder au site ni télécharger le moindre élément du contenu. Limitation de responsabilité.

Trøndelag Senter For Samtidskunst
TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST Kommentarer:
Forfatter om Trøndelag senter for samtidskunst
Rasmussen fra Kaupanger
Les gjerne min andre innlegg. Jeg elsker absolutt Kabaddi. Jeg trives lese om Norge fantastisk.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net