Ellipseformede Galakser

  1. Mer om
Ellipseformede Galakser

Ellipseformede Galakser BegrensetElliptiske galakser er ellipseformede galakser, stort sett jevne i formen og uten særlige visuelle trekk. Elliptiske galakser er stort sett sammensatt av eldre stjerner med lite tett gass tilgjengelig for videre stjernedanning Elliptiske galakser er ellipseformede galakser, stort sett jevne i formen og uten særlige visuelle trekk. Elliptiske galakser er stort sett sammensatt av Galakser varierer i størrelse fra dverger med ti millioner (107) stjerner til En vanlig form er den elliptiske galaksen, som har en ellipseformet Elliptiske galakser inneholder lite støv og gass, noe som gjør at det finnes lite ressurser å danne nye stjerner fra, og nivået av En galakse er en samling av stjerner, stjernerester, interstellar materie av gass og støv, samt mørk materie som er gravitasjonelt

Sentralutbulningen er mindre enn for M104 og de9e er en Sb- galakse. Nede 4l høyre er den samme galaksen observert i infrarødt lys.

Fant snodige eldgamle galakser

Galakseskiven, især de sentrale delene, er tykk, og fylt med støv og gass. De9e er typisk i Sb- galakser. Øverst 4l høyre er NGC Den lille kjernen og det utstrakte systemet av viklede armer gjør det klart at denne galaksen er av type Sc. Denne galaksen har enda mer gass og støv i skiva enn Sb- galaksen NGC 8 Her presenterer vi et utvalg av stangspiraler.

Vi ser at armene er tvunnet opp på samme måten som i de vanlige spiralgalaksene. Numeriske simuleringer av disse galaksene kan forklare stangformen på sentralområdet dersom disse galaksene inneholder mindre mørk masse enn spiralene uten stang. Fasongen på kjernene betyr at stjernene i de sentrale områdene går i avlange baner som er nokså stabile. Det har vært spekulert på om de avlange banene skyldes 4dekreeer når galakser passerer nær hverandre.

Observert ellip4sitet vil avhenge både av virkelig ellip4sitet og fra hvilken vinkel vi betrakter galaksen.

10 fakta om Merkur AstroMaria

Men det er ingen tvil om at der er reelle forskjeller. For eksempel må E0- galakser virkelig finnes.

Osprey bæremeis

Det er ikke slik at vi bare betrakter en ellipsoidisk struktur inn langs den lange aksen i strukturen. Det er karakteris4sk for de ellip4ske galaksene er at de stort se9 består av populasjon II- stjerner og at de ikke inneholder støv og gass.

Stjernedannelsen i disse galaksene kan ha vært over for 10 milliarder år siden. Da var all gass og alt støv brukt opp. Ellip4ske galakser kommer i alle størrelser fra enorme kjemper 4l bi9e små dverger, med færre stjerner enn en kulehop. Her viser vi den kjempestore ellip4ske galaksen M87. Vi får et inntrykk av størrelsen dersom vi sammenligner med de små galaksene i nabolaget.

M 87 er også omgi9 av et stort antall kulehoper. M87 har en diameter på 120,000 lysår. De9e er sammenlignbart med vår Melkevei, men volumet som er fylt av stjerner er betydelig større, med en faktor 50 eller mer. Dels skyldes de9e at stjernene i ellip4ske galakser fyller hele det ellipsoidiske volumet, men galaksene strekker seg også oee mye lenger ut enn man får inntrykk av på bilder som de9e.

Ellip4ske kjempegalakser finner vi gjerne nær senteret for såkalte galaksehoper, som vi snart skal komme 4l. M87 ligger nær sentrum i Virgohopen. Massene 4l slike galakser kan nærme seg 10,000 milliarder solmasser. De9e er Leo I, en dverggalakse som ligger nær Melkeveien bare 750,000 lysår unna. Den har svært få stjerner. Vi kan se re9 gjennom den. Det betyr også at det ikke er støv og gass i den.

Stjerner som er så unge, forekommer vanligvis ikke i ellip4ske galakser, men disse kan ha bli9 fanget inn av galaksen lenge e9er at den ble dannet.

Den er forholdsvis stor 4l å være en irregulær galakse, om lag 30,000 lysår langs den lengste dimensjonen. Den har ingen spesiell struktur.

Øverst 4l venstre ser vi hvordan den tar seg ut i synlig lys. Nede 4l høyre er en eksponering i infrarødt lys overlagret den synlige bildet. Det viser seg at M82 har store mengde gass og støv. I infrarødt ser vi ne9opp strålingen fra kalde gasskyer. Det er karakteris4sk for irregulære galakser at de har mye gass og støv og mange unge stjerner. Stjernedannelse er fortsa9 meget ak4v i disse galaksene og denne galaksen viser indikasjoner på stor ak4vitet.

Er LMC en enarmet spiralgalakse? Vi ser den av og 4l klassifisert som spiral. Siden disse galaksene ligger så nær storsøster, Melkeveien, kan det nok være de har få9 li9 røff behandling i sin 4d, som å få revet løs en arm. Men vanligvis er de klassifisert som irregulære. Vi finner langt flere ellip4ske galakser og spesielt irregulære galakser i områdene nær oss i forhold 4l det vi registrerer i resten av universet.

Det kan bety at vårt nabolag har mange slike galakser, men mer nærliggende er det at det virkelig finnes så mange små galakser av disse to typene. De små galaksene kan vi ikke observere langt ute i universet.

De lyser for svakt. Det har lenge vært et allment akseptert syn at skivegalakser som kolliderer og smelter sammen, omsider vil danne en ellipseformet galakse. Datasimuleringer så langt tilbake som på 1970-tallet, viste at to omtrent like store kolliderende spiralgalakser ville ende opp som én stor elliptisk galakse.

Har du lest dette? Hva er en galakse

Slike simuleringer forutsier at de fleste galakser i dag må være elliptiske, men det stemmer ikke med observasjonene. WikiMatrix Det finnes også to galakser som er relativt store spiralgalakser og to elliptiske galakser. WikiMatrix Spiral- og irregulære galakser inneholder mange H II-regioner, mens elliptiske galakser har svært få av dem.

Ufattelige 300 trilliarder stjerner, eller 3 x1023 skal finnes i universet, ifølge en ny undersøkelse. For å "se" kjernen må vi studere stråling i andre bølgelengdeområder enn det synlige lyset.

Skivegalaksers voldsomme opphav undersøkt av ALMA ESO Norge

Galakser Det er fire hovedtyper galakser. Vi har lenge trodd at det vi så oppe på himmelen bare var melkeveien, men det var det altså ikke!

Tilsvarende vil gravitasjonen begynne å virke mellom to galakser som nærmer seg hverandre. De strekker og tøyer hverandre. En begynnende påvirkning kan tydelig sees som utflytende tråder fra begge galaksene. Den store galaksen kalles LEDA 62867, og var åsted for en enorm supernovaeksplosjon i 2004.

defiremuskiterer: galakser

Intrikate mønstre Hver galakse inneholder milliarder av stjerner. Avhengig av masse og plassering, vil hver enkelt av dem reagere individuelt på gravitasjonens påvirkning.

https://shishlov.info/hytyfezu.php

En tydelig bro, som kan bestå av gasser og partikler, er etablert. Hver galakse har også kastet en lang hale ut i verdensrommet. Galaksene er omlag 400 millioner lysår unna.

ELLIPSEFORMEDE GALAKSER Relaterte emner

I moderne astronomi er det nymåne i det øyeblikket sola, jordkloden og månen står på rett linje, med sola og jorda på motsatt side av månen. Når sola, jordkloden og månen står på linje, kalles det en syzygy på fagspråket. Når sola, jordkloden og månen står på linje med sola og jorda på motsatt side av månen er den siden av månen vi kan se helt mørklagt. På fagspråket heter en slik linje mellom himmellegemer en syzygy se illustrasjonen. I tillegg står nymånen opp omtrent samtidig med sola, slik at den er for nær det sterke sollyset til at vi kan se den med det blotte øye, altså uten spesialutstyr eller solfilter. Teknisk sett varer denne månefasen bare det øyeblikket sola og jorda står på motsatt side av månen. Nymåne i andre kulturer Rundt en dag etter nymåne kommer månen til syne igjen som en tynn månesigd.

Ellipseformede Galakser
ELLIPSEFORMEDE GALAKSER Kommentarer:
Forfatter om Ellipseformede galakser
Grønli fra Molde
Jeg trives lese tegneserier delvis. Vennligst sjekk min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Hooverball.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net