Slagfelle Mink

  1. Mer om
Slagfelle Mink

Slagfelle Mink PlutseligVi selger dem både som enkle kasser eller som komplette feller for fangst av mink som inkluderer kasse (bakkefelle for mår) og Conibear slagfelle Fangstmann.no - fangstutstyr på nett - mårfelle, minkfelle, conibear, slagfelle, bakkefelle, mår, mink, ulv, gaupe, rev, lokking, lokk, urin, luktstoff Syningfella MinkfelleTradisjonsrik norsk felle for mink Utrolig slagstyrkeSvært trygg og enkel å Belisle trap 220 SXKraftig og solid slagfelle Trapper 90 benyttes av SNO (Statens Naturoppsyn) til reduksjon av Mink. Vil også advare sterkt mot Duke slagfeller, de har svært svak slagkraft og burde Svært effektiv og sterk mink- og mårfelle. Svenskprodusert i rustfritt stål (ikke slagfjærene). Ypperlig slagfelle for bruk i

Påmelding, skjema Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson.

Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne.

Dessverre er det lite sannsynlig at vi noen sinne vil klare å kvitte oss med minken, men vi kan allikevel alle gjøre en innsats for å beskytte spesielt viktige biotoper fra denne imponerende lille skapningen. Enten du har et fiskevann kjært, eller du vet at det er viktige arter som formerer seg på eiendommen din, så bør du investere i noen billige minkfeller for å beskytte området ditt.

Spenningen ved fellefangst Jeg var vel knapt 10 år gammel da jeg oppdaget en liten annonse i Villmarksliv. Dagen etter sendte jeg inn bestilling og mottok noen dager senere et brev i posten med en liten brosjyre om fellefangst av mink. Det var ikke mye, men nok til å tenne en gnist hos en guttunge. Ikke lenge etter ble resten av sparepengene brukt til å kjøpe et par minkfeller.

Romslig og robust felle; Buret kan brukes både inne, ute, på gårder og i kommersielle lokaler. Fangstbur til rev, grevling,mårhund, mink, røyskatt, ravn, kråke, skjære og måker. Eigersund kommune har i denne perioden mottatt flere søknader og det er godkjent en hel del fangsplasser — men det er også gitt avslag på fangststeder nær stier eller bebygde områder.

Forbud mot bruk av slagfelle

I vår sauerike regionen har revejakt med saks lange tradisjoner, og det vil helt sikkert merkes at det nå er innført forbud mot denne fangstmetoden. Hvordan gjør vi dette? Det er opp gjennom tidene blitt benyttet mange forskjellige og til dels stygge avlivingsmetoder, f. Avliving av fanget vilt skal skje på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, slik at viltet ikke utsettes for unødig lidelse.

Den mest effektive måten er å bruke skytevåpen. Ved bruk av salongrifle eller håndvåpen i samme kaliber avlives minken smertefritt uten at fella ødelegges. Minken skal avlives på stedet og ikke fraktes til et bestemt sted for avliving.

Det er dessuten forbudt å holde vilt i fangenskap. Dyr som er fanget skal altså avlives eller slippes fri. Ved bruk av feller for levende fangst er kravet at disse skal ses til minst to ganger i døgnet.

Hvilke feller skal vi velge levende eller slagfelle? Levendefeller er forholdsvis enkle å sette opp og selektive ved at uønskede arter kan slippes fri. Ulempen er at minken stresses den tiden den er i fella, noe som krever hyppig tilsyn. Denne type felle anbefales kun ved fangst i nærheten av bebyggelse, innfanging av rømt tam mink, hvor det er fare for bifangst og i yngletiden med diende hunnmink. Ved bruk av levendefeller er det viktig å sette disse på en slik måte at de ikke blir stående i vann ved flom, selv om den skal etterses to ganger i døgnet.

Belisle SX slagfelle for Mink

Det er viktig å påse at de står skyggefullt plassert slik at minken ikke utsettes for direkte sol. Ei bra tildekt levendefelle vil trolig redusere stresset hos minken. Ved bruk av levendefelle av metallnetting i kalde vintermåneder kan minken skades hvis snute og tunge fryser fast i nettingen og dette rives løs i panikk.

Det anbefales derfor ikke å benytte denne type felle i den kalde årstiden. Slagfellene kan i grove trekk deles i to grupper etter hvordan utløsermekanismen er konstruert og hvordan de settes opp.

Trafikkfeller og åtefeller. Ved bruk av trafikkfeller er minkens berøring av utløsermekanismen uavhengig av åte som utløser slaget. Det er ofte ikke behov for bruk av åte og fella settes opp i minkens ferdselsveger. Eksempel på slike er Conibear 120 på løpestokk.

Jordrotte pakke

Ved bruk av åtefelle benyttes åte for å lokke minken inn i fella som så utløses ved berøring av mekanismen eller ved at minken fysisk drar i åte. Et eksempel på åtefelle er Syningfella.

Trikk trondheim billett

Mindre jobb med kontrollen, trenger ikke å etterses så ofte som feller for levende fangst Mindre jobb gjør at man kan ha flere feller ute til enhver tid og en kan dermed fange mer effektivt over større områder. Det kan ved valg av felle være greit å vurdere størrelsen. Skal en ha en fangstlinje langt fra veg kan det være fornuftig å velge små feller som Conibear 120 fremfor større feller. Disse er tyngre og tar betraktelig mer plass.

Eksempler på lovlige feller Syningfella Ulemper ved bruk av slagfeller i forhold til bruk av levendefelle: Da slagfellene kan skade både folk og dyr er denne dårligere egnet enn levendefelle i områder med mye ferdsel. Mindre selektiv, da bifangst ikke kan reddes.

https://odertal.info/kabyka.php

Trapper 90 Diende tispe drepes ved fangst i yngletiden. Ved bruk av åtefeller i forhold til trafikkfeller vil en fort se fordeler og ulemper med de forskjellige typer. I en trafikkfelle vil det sjeldent benyttes åte og en unngår jobben med å bytte ut dette samt problemet med musespist åte. Minuset ved bruk av trafikkfelle kan være problemet med å skjule den, slik at dyr eller mennesker ikke tiltrekkes fella.

Haugenfella Etter en tids bruk vil fellene bli dekt av såpass store mengder rust at det kan redusere slagkraften i fjærene.

Fokus på fellefangst

Det er viktig at en kontrollerer dette og eventuelt bytter ut dårlige feller. Conibear 16 Hvor setter vi fellene? Syningfelle på skråstilt stokk Sett en passelig grov stokk skrått ned i elvebunnen og sett så fella fast til denne 30-40cm over vannspeilet.

Minken vil ikke ha noen problemer med å klatre denne avstanden opp til fella. Syningfelle på elvebredden Her er det benyttet Syningfelle med rør. Minken vil sjelden vegre seg for å gå inn i denne til tross for et langt rør.

Fella er satt langs stranda da dette er naturlig ferdselsveg for mink. Her kamufleres fella godt og blir med det vanskelig å oppdage for uvedkommende. Mink som ferdes langs vassdrag vil naturlig bruke stokken som kryssningspunkt av elva.

Et slikt sett avhenger av at det ikke er stor trafikk langs elva, da fella blir lett synlig. Det benyttes ikke åte, og Connibearfella vil fungere som en ren trafikkfelle.

Syningfelle på løpestokk På stokken som vist over kunne et alternativ være å benytte Syning felle. Når skal vi starte fangsten? Dette avhenger av hvilke målsetninger du som fangstmann har. Ønsker du et flott skinn, er det skadedyr som skal fanges, skal du redusere bestanden eller bare fange flest mulig mink? Er det pelsen du er ute etter bør du fangste i desember, januar og februar. Da er minken fullpelset, og det er mulig å få noen kroner for skinnet. Det er i den sammenheng viktig å sette fella slik at eventuelt fanget mink ikke fryser fast i isen.

Dette gir stygge skader i pelsen og reduserer kvaliteten. En må også prøve å benytte fellesett hvor mus unngås, disse ødelegger ofte skinnet. Det er viktig å være forsiktig når minken tas ut av fella, da har dyret ofte frosset fast og pels kan rives av. Er minken et problem og volder mye skade i sjøfuglkolonier, kan fangst rett før eller i hekkeperioden være fornuftig.

Det er viktig at fella her får stå oppe gjennom hele perioden. Når en mink er fanget vil det kunne komme inn nye dyr i det ledige territoriet. Forskning viser at slik nyetablert mink vil gjøre mer skade enn den som er etablert. Står fella oppe gjennom hele hekkeperioden vil ny mink tas ut fortløpende. Er formålet med fangsten å berge gytefisk av ørret og laks i en gytebekk, vil fangst i gytetiden være fornuftig.

Sett ut fella i september og la den stå til ut november. Mink som trekkes til området på grunn av tilgangen på lettfanget fisk vil da kunne tas ut fortløpende. Skal fangsten foregå i yngletids perioden er det viktig å unngå fangst av diende tispe.

Tilstreb derfor å fange valpene før tispa hvis det er yngling. Bruk av levendefelle vil kunne være fornuftig i slike tilfeller. Er målet å fange mest mulig mink vil august september være den beste perioden.

Det er på denne tiden valpene forlater tispa og muligheten for å fange streifende ungmink er stor. Historia forteller at en gårdbruker på Møre i 1936 slo i hel en mår som hadde kommet inn i seterbua. Denne måren ble solgt til en buntmaker i Molde og han fikk 400 kr. Samtidig leverte bonden ei ku til slakteriet i Molde og fikk ca. Dette sier noe om verdien på pelsvilt før og nu. Kristin Kolåseter har i 15 år vært med på jakt og tok selv jegerprøven for tre år siden.

Fella kan du sette opp langs små bekker, ved sjøen osv. Der det finnes mink kan du sette opp denne fella bare sørg for at du plaserer den så ikke andre dyr en minken, røyskatten og måren kommer til den!

SLAGFELLE MINK Relaterte emner

Hans Smines 0 Comments fangst, fellefangst, mink Det er mange som ikke liker mink, bare basert på dens dårlige rykte. Jeg er ikke en av dem. Jeg synes minken er et fantastisk lite rovdyr, og jeg morer meg hver gang jeg ser den løpe bortover berget i nærheten av der jeg bor. Problemet er at den ikke hører hjemme i vår natur og kan gjøre ubotelig skade på faunaen der den slår seg ned. Den kan rasere både fugleliv og fiskevann på kort tid og det er derfor godt viltstell å holde bestanden nede på et absolutt minimum. Fordi minken er en innført art og derfor uønsket i vår natur kan den jaktes året rundt, både med børse og ved fellefangst.

Slagfelle Mink
SLAGFELLE MINK Kommentarer:
Redaktør på Slagfelle mink
Salvesen fra Steinkjer
Se min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er Rostfußball. Jeg har lyst utforske norske bøker strengt tatt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net