Ndla Nynorsk

  1. Mer om
Ndla Nynorsk

Ndla Nynorsk HøyestI dette kurset får du ei grundig innføring i nynorsk grammatikk. Her finn du blant anna læringsstiar, interaktive øvingar og e-forelesingar Dette kurset er for deg som ønsker ei enkel innføring i nynorsk som sidemål. Her finn du blant anna læringsstiar og interaktive øvingar E-forelesningane gir ein kort og lettfatteleg gjennomgang av det viktigaste du må hugse om nynorsk grammatikk og Vil du bli bedre i nynorsk som sidemål Frie digitale læremidler for videregående opplæring. NDLA er et samarbeid mellom 10 fylkeskommuner. Norwegian Digital Learning Arena

https://shishlov.info/gode-gamle-viser-frem-fra-glemselen.php

Disse gruppene kan vi igjen dele inn i undergruppene østlandsk, vestlandsk, nordnorsk og trøndersk. Sosiolekter Sosiolekter er varianter av den samme dialekten innenfor et geografisk område. Prosjektet ble etablert i 2007 og er finansiert av Nordisk Ministerråd og fleire bilaterale nordiske institusjonar. Målet til Nordiske Språgpiloter -prosjektet er å styrke nabospråkforståing gjennom tverrnasjonalt arbeid.

Nasjonal digital læringsarena Wikipedia

Nordiske Språgpiloter var opphaveleg utarbeidd for lærarar i grunnskulen, men sidan 2015 har organisatorane til prosjektet òg teke seg av vidaregåande skulen. I forbindelse med internasjonal politikk kan ordet makt brukes i ulike sammenhenger. Det kan være noe aktører søker, det kan være noe som utøves, eller noe en aktør har.

Selektiv mutisme voksne

Det finnes mange ulike innfallsvinkler og definisjoner av makt. Generelt kan en si at de fleste dreier seg om «evnen til å få noen til å gjøre noe, ta valg eller opptre på en annen måte enn de ellers ville ha gjort».

nasjonalromantikk Store norske leksikon

Lærarane måtte altså ofte ta stilling til kvaliteten på nynorskutgåvene ut frå ei vurdering av bokmålsutgåva! Økonomien spelte nok ikkje så stor rolle i vidaregåande skular. Der kunne lærarane senda rekninga vidare til elevane. Men i grunnskulen vart prisen på læremidla stadig viktigare.

Nettressurser

Det varte ikkje lenge før klagene kom, mellom anna til LNK. Dette gir en inntekt på om lag 64 millioner kroner per år, men i 2013 var dette lavere fordi Akershus fylkeskommune ikke deltok i samarbeidet. Etter en nærmere undersøking av saken kom ESA i juni 2014 til samme konklusjon som tidligere, nemlig at finansieringen av Nasjonal digital læringsarena ikke er ulovlig statsstøtte.

Det gjør jeg forsatt selv om det alltid går bra. Det har det gjort i ti, femten år, men for tredve år siden, da gikk det ikke alltid bra.

Det er derfor med en slags nostalgisk følelse jeg leser feilmeldingen ovenfor. Arbeidsoppgavene til en helsefagarbeider varierer, og er avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber.

Les også: Begrep nynorsk

NDLA NYNORSK Relaterte emner

Men på nokre område står det ikkje så bra til: Kommunar signaliserer at dei vurderer å halda språkkurs for nytilsette saksbehandlarar, slik at desse kan læra å skriva forståelege sakspapir. Papir- og nettaviser, som ikkje lenger ser seg tente med eller har råd til å ha korrekturlesarar, vurderer språkkurs for sine nytilsette. I tillegg til lærarar og forfattarar er slike faggrupper dei viktigaste språkformarane i kvardagen vår. Me møter produkta deira kvar dag, og me vert språkleg påverka av dei, anten me vil eller ikkje. Dei har truleg solide fagkunnskapar på kvar sine område. Men dei slit med å skriva norsk — både bokmål og nynorsk —, og språket er den viktigaste arbeidsreiskapen deira.

Ndla Nynorsk
NDLA NYNORSK Kommentarer:
Forfatter om Ndla nynorsk
Jacobsen fra Sarpsborg
jeg liker lese romaner hver time. Les gjerne min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: amerikanischer Fußball.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net