Bilag Definisjon

  1. Mer om
Bilag Definisjon

Bilag Definisjon BevistEt bilag er dokumentasjon av en postering i bokføring, som for eksempel kan være en faktura eller et betalingsbilag. Bilag er dokumentasjon av transaksjoner Bilag (også kalt dokumentasjon) er dokumenter som fungerer som dokumentasjon for bokføringen i regnskapet. Eksempler på bilag er kvitteringer, fakturaer og Bilag, dokument eller skriftstykke som tjener som dokumentasjon for en postering i bokføring. Bilagene ordnes systematisk etter nummer Bilagene dine må inneholde viktig informasjon · navn, adresse og organisasjonsnummeret på den som har kjøpt noe · navn og organisasjonsnummer til bilag - substantiv vedlagt dokument, jf. annonsebilag, dokument, kvittering som tjener som dokumentasjon for postering i regnskap

Legg så inn de andre Grunnlagsdata feltene som kreves. Legg til ønsket fakturabilde gjennom å benytte menyen Handlinger og Åpne bildefil. Se skjermbilde av meny nedenfor. Kontroller så at alle felter i bilagshodet er korrekt utfylt. Dette gjelder spesielt bilag av typen leverandørfaktura, leverandør kreditnota og utlegg.

Gjør eventuelle nødvendige korrigeringer, se forøvrig artikkel om fakturatolk. Reise"ut- og tilbakereise" er trekkfri. Kost: trekkfritak for den ansatte tilsvarende "Skattedirektoratets takseringsregler" for trekkfri kostgodtgjørelse.

For mer detaljert beskrivelse over hvilke lover som gjelder angående bilag, henvises det til Lovdatas nettsider, der bilag blir som nevnt omtalt som dokumentasjon. Årstall skal ikke tastes her, da bilagsdatoen alltid vil ligge innenfor valgt regnskapsår. Hvis neste bilag skal registreres i samme måned, holder det å taste kun de 2 første sifrene.

Periode blir også brukt som utvalgskriterium ved kjøring av rapporter.

Enkelt bilag med flere poster for kunde eller leverandør

Gyldige verdier for periode er 1-12. I tillegg vil du få anledning til å bruke periode 13 til korreksjonsposteringer når periode 1-12 er sperret. Programmet vil automatisk sette periode lik måned i inntastet dato.

Du kan manuelt overstyre dette. For konti som ikke har avgiftsbehandling vil dette ikke utgjøre noen forskjell.

Deco design

Brutto er standard-valget i Agro Økonomi. Registrering av tekst er frivillig, og er ikke noe krav fra myndighetene. Dersom du ikke registrerer tekst, vil kontoteksten fra linje 1 automatisk hentes inn. Kontonummeret er firesifret femsifret for reskontro, etterfulgt av to siffer for avdeling. Kontonummer og avdeling skilles med et punktum kan også tastes som komma.

Hva er et bilag? lndc.us

Dersom du ikke husker kontonummeret, kan du gjøre oppslag i kontoplanen, evt. Du får nå oppslag i hovedbok på den første kontoen som passer med sifrene du har tastet. Denne måten å søke på er som regel den raskeste.

I oppslaget kan du velge om du vil sortere på kontonummer eller kontonavn ved å klikke på overskriftene. Du kan søke i oppslaget med tall eller bokstaver. Du får nå oppslag i reskontrobok på den første reskontrokontoen med navn som ligner på det du har tastet.

Innsyn i egen journal Datatilsynet

Deretter kan du angi prosjektnummer på hver bilagslinje. Programmet vil selv foreslå prosjektnummer ut fra følgende kriterier: 1. Prosjekt tilknyttet valgt konto. I kontoplanen kan du registrere faste prosjektnummer til utvalgte konti. Bruk F4 og Detaljer, eller gå til Vedlikehold Kontoplan.

Dette prosjektnummeret blir da foreslått hver gang kontoen blir brukt. Du kan selv overstyre programmets forslag ved å registrere annet prosjektnummer. Du kan selv overstyre avgiftskoden dersom du har en postering som avgiftsmessig skal behandles annerledes enn det som er vanlig for kontoen. Tel:23 10 53 20E-post: iomoslo iom. Hvis du sender en faktura hvor det står: "Salg i henhold til avtale" vil også selve avtalen anses som primærdokumentasjon og må da oppbevares like lenge som fakturaen.

Venstre nettbutikk

Oppbevaring Bokføringsloven om oppbevaring Språk Den dokumentasjonen du selv lager skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk for eksempel utgående faktura. Det stilles i utgangspunktet ikke krav til språk på bilag som du mottar fra andre for eksempel inngående faktura, men myndighetene kan kreve at bilag på andre språk enn nevnt over må oversettes til et av disse språkene.

Det vises for øvrig til bilag 6 om nedsettelse av arbeidstiden til henholdsvis 36,5 timers, 35,5 timers og 33,6 timers arbeidsuke. Arbeidstiden fastsettes av bedriftsledelsen, om mulig i samråd med de ansatte og deres tillitsvalgte.

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Det er anledning til å ha kortere varslingsfrister enn aml. Merarbeid — overtid Overtid kan anvendes i den utstrekning loven hjemler. For ansatte inntrer overtid først når arbeidstiden overstiger 37,5 timer pr. Ved pålagt overtidsarbeid gis følgende tillegg til normallønn jf.

Se også del III spesielle bestemmelser for bransjene som har fortrinn.

https://odertal.info/300.php

Hjemmevakt Utkalling der det er avtalt ordning som gir den ansatte mulighet til å bevege seg utenom hjemmet, godtgjøres med et fast beløp avtalt av partene, i tillegg til den ordinære betaling for medgått tid, eller avspaseres etter avtale mellom bedrift og de lokale tillitsvalgte. Ved eventuell utrykning skal arbeidstiden beregnes fra avreise hjemsted til retur hjemsted.

Har du lest dette? Utbytte definisjon

Nattarbeid, søn- og helligdagsarbeid m.

BILAG DEFINISJON Relaterte emner

Kommersiell import av kjøretøy Enkeltgodkjenning av kjøretøy Alle importerte kjøretøy som ikke er EF-typegodkjent må godkjennes i Norge. De fleste som importeres av privatpersoner må enkeltgodkjennes. For å bli enkeltgodkjent må kjøretøyet kontrolleres ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Her kan du bestille en kjøretøykontroll på nett. Dersom kjøretøyet er ny bil eller tilhenger til bil gruppene M1-M3, N1-N3 og O1-O4 og blir registrert første gang etter 15. Biler og tilhenger til bil registrert før 15.

BILAG DEFINISJON Kommentarer:
Redaktør på Bilag definisjon
Bye fra Lillehammer
jeg liker studere dokumenter offisielt. Les gjerne min andre innlegg. jeg er tent på Ausdauerreiten.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net