Vaskemaskin Symboler

  1. Mer om
Vaskemaskin Symboler

Vaskemaskin Symboler LæreSymbolet med vaskebalje betyr at plagget kan vaskes i vaskemaskin, og tallet viser den maksimale vasketemperaturen som plagget tåler Funksjonen i-DOS sørger for at vaskemaskinen tar seg av doseringen av flytende vaske- og skyllemiddel selv Når symbolene kommer frem på vaskemaskinen, er det angivelse av vaskeprogrammets funksjon og egenskaper. Vaskesymboler som typisk ses både på vaskemaskinen og I tråd med den teknologiske utviklingen har selvfølgelig også vaskemaskiner blitt mer og mer moderne, og stappfulle av symboler man ikke I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler: C Viktig informasjon eller nyttige

Del på epost En vaskemaskin i en gjennomsnittlig norsk familiebolig på 120 m2 trekker omtrent 450 kWh strøm i løpet av et år. Bruker man også tørketrommel øker forbruket med mer enn det dobbelte, og totalprisen blir cirka 760 kroner året på strømregningen. Stadig flere av oss tenker strømforbruk når vi kjøper nye hvitevarer. Men fortsatt er det slik at design, kvalitet og brukervennlighet er de aller viktigste kriteriene.

Det kan være både dyrt og dumt å velge "feil" maskin. Eller å bruke den gamle på en uøkonomisk måte. Tørketrommelen er en strømsluker, og den sliter på klærne.

Foto: Colourbox Det danske Elsparefondet har regnet ut at 21. Vaskemaskin symboler å huske på Det er særlig hos rimelige vaskemaskin merker uten display at symbolene er viktige. Om du vil vaske bomulls-klær kan du se etter en ikon av en hvit bomullsblomst. Dette bruker du til både denim og lette t-skjorter.

Hvis du ruller til kald vask-alternativet og trykker på temperaturjusteringsknappen igjen, vises den anbefalte makstemperaturen for det valgte programmet på displayet.

For å redusere temperaturen, trykk på temperaturjusteringsknappen på nytt. Det kan hende at den anbefalte sentrifugeringshastigheten ikke er den høyeste hastigheten som kan velges for det aktuelle programmet. Hvis du ønsker å sentrifugere tøyet etter skyllestopp: Juster sentrifugeringshastigheten. Programmet gjenopptas.

Programmet tømmer ut vannet og sentrifugerer tøyet. Hvis du ønsker å tømme ut vannet på slutten av programmet uten å sentrifugere, bruk funksjonen Ingen sentr.. Ingen modifikasjon kan foretas i de programmene som ikke tillater sentrifugerings-hastighetsjustering. Sentrifugerings-hastighet kan endres etter at vaskingen har startet dersom trinnene i vaskeprosessen er hensiktsmessige.

Disse syklusene er kjent som 40 -bomulls-standardsyklus og 60 bomullsstandardsyklus og indikert med symbolene på panelet. Tilleggsfunksjoner Program Maks. Vann- og strømforbruk kan være variere avhengig av vanntrykk, vannhardhet og temperatur, omgivelsestemperatur, tøytype og -mengde, ekstrafunksjonsvalg og sentrifugeringshastighet og endringer i strømspenning.

Det er normalt at små forskjeller kan oppstå mellom tiden som vises på displayet og den faktiske vasketiden. Mærket har til formål at sikre, at produkterne er blevet videnskabeligt testet eller revideret med målbare resultater. Når et program er valgt, lyser rammer på hjelpefunksjons-symboler som kan velges sammen med dette.

Når en tilleggsfunksjon er valgt, vil den indre delen lyse opp, som Rammen på hjelpefunksjons-symbolet som ikke kan velges med det aktuelle programmet vil ikke lyse opp. Også rammene på tilleggsfunksjonen som er egnet for det aktuelle programmet etter at vasking har startet, forblir opplyst.

Du kan velge eller avbryte de tilleggsfunksjonene hvis rammer lyser. Hvis vaskesyklusen har nådd et punkt der du ikke kan velge hjelpefunksjon, slukkes lyset på funksjonens ramme.

Noen funksjoner kan ikke velges sammen.

https://shishlov.info/legekontoret-fem-faste.php

Hvis en sekundær tilleggsfunksjon kommer i konflikt med den første, som ble valgt før start av maskinen, vil den første funksjonen kanselleres og den andre tilleggsfunksjonen være aktivt.

For eksempel, hvis du ønsker å velge Hurtig vask etter at du har valgt Ekstra skylling, vil Ekstra skylling bli kansellert og Hurtig vask fortsette å være aktiv.

LG Manualer LG Norge

En tilleggsfunksjon som ikke er kompatibel med programmet kan ikke velges. Se "Program og forbrukstabell" Enkelte programmer har tilleggsfunksjoner som må utføres samtidig. Disse funksjonene kan ikke avbrytes. Rammen rundt tilleggsfunksjonene lyser ikke, kun det indre området.

Forvask En forvask er kun nødvendig for svært skittent tøy. Uten forvask sparer du energi, vann, vaskepulver og tid.

Norges styggeste dialekt

Hurtigvask Denne funksjonen kan brukes med bomull og syntetiske programmer. Den reduserer vasketiden for lett skittent tøy, samt antall skylletrinn. Hvis du velger denne funksjonen, lastes maskinen med halvparten av maks.

Bruk vaskemaskinen riktig! NRK Livsstil Tips, råd og innsikt

Ekstra skylling Denne funksjonen gjør at maskinen din kan foreta enda en skylling i tillegg til den som allerede er foretatt etter hovedvasken. Dermed reduseres faren for at sensitiv hud babier, allergisk hud osv. Nattmodus Bruk dette programmet til å vaske bomullsklær med mindre energiforbruk og stille. Sentrifugetrinnene avbrytes for en stille vask og syklusen avsluttes med skyllestopp.

Etter fullføring av programmet skal sentrifugeringen kjøres for å sentrifugere vasken. Tidsvisning Gjenværende tid for fullføring av programmet mens det er i gang vises i formatet timer og minutter: 01:30. Programvarighet kan være forskjellig fra verdiene i "Program- og forbrukstabell", avhengig av vanntrykk, hardhet og temperatur, miljømessig temperatur, tøytype og mengde, tilleggstrafunksjoner som er valgt, samt endringer i forsyningsspenning.

Etter å ha trykket på Sluttids- knappen, er den tiden som kommer opp programmets estimerte sluttid. Hvis sluttiden justeres, lyser indikatoren for sluttid.

Bruk ikke flytende vaskemidler når du aktiverer Sluttids- funksjonen! Det er fare for at klærne får flekker. Indikatoren for sluttid lyser. Nedtellingen begynner. Ytterligere tøy kan legges inn i løpet av endetids- nedtellingsperioden. Mot slutten av nedtellingen, blir Sluttids-indikatoren slått av, vaskesyklusen starter og tidspunktet for det valgte programmet vises på skjermen. Når Sluttids- valget er gjort, består tiden som vises på skjermen av endetid pluss varigheten av det valgte programmet.

Døren låst-symbolet vises etter at den er låst. Døren er låst -symbolet vises på displayet når ileggings-døren er låst. Endre programvalgene etter at programmet har startet: Programendringen er ikke tillatt når det aktuelle programmet pågår.

Når du har byttet det pågående programmet til stand-by, kan du velge det nye programmet. Det valgte programmet starter på nytt. Du kan også endre hastigheten og temperaturinnstillingen, se Sentrifugehastighetsvalg og Temperaturvalg. Lastdøren kan ikke åpnes hvis vanntemperaturen i maskinen er høy eller vannivået er over døråpningen. Dermed kan du unngå endringer i et program som er i gang. Når du slår på maskinen igjen, vil programmet fortsette fra det punktet der den stoppet.

Hvis du trykker på en av knappene mens barnelåsen er aktivert, gir maskinen et lydsignal som advarsel. Ingen lydsignals-advarsel vil bli gitt når du trykker på knappene fem ganger på rad. For å aktivere barnelåsen: Trykk på og hold 1. Etter at nedtellingen som Barnelås på skjermen er over, vises Barnelås aktivert på displayet. Du kan slippe 1 st tilleggsfunksjons- knappen når denne advarselen er vist.

For å deaktivere barnelåsen: Trykk på og hold 1. Etter at nedtellingen som Barnelås på skjermen er over, slukkes Barnelås aktivert -symbolet på displayet. Etter at nedtellingen som på skjermen er over, slår maskinen seg av.

Energimerking

Du må først slå av barnelåsen. Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av ti minutter, vil maskinen gå over til V-modus. Displayet og alle indikatorene slås av.

Etter at nedtellingen som på skjermen er over, vil volumnivå-symbolet bli tent og det nye volumnivået kommer opp. Indikatorlampenes lysstyrke vil avta.

Hvis produktet er utstyrt med et display som viser programmets varighet, vil dette displayet bli slått helt av. Ved å dreie på Programvalg-knotten eller trykke på en hvilken som helst knapp, vil lysene og displayet bli gjenopprettet til sin tidligere tilstand.. De valgene du foretar idet du går bort fra energisparingsmodus kan endres. Sjekk hensiktsmessigheten ved dine valg før du starter opp programmet. Det er ikke noe galt i dette.

Faktisk energiforbruk er avhengig av hvordan produktet brukes. Faktisk vannforbruk er avhengig av hvordan produktet brukes. Disse vaskeprogrammene er egnet for å vaske normalt, skittens bomullstøy og det er de mest effektive programmene med tanke på vannog strømforbruk. Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet. Gjenta trommelrengjøringsprosessen hver 2, måned.

Bruksanvisning

De fleste vaskemaskiner har eget program for håndvask. Er vaskebaljen krysset over så betyr det at plagget ikke kan vaskes — verken for hånd eller maskin, og må derfor renses. Symboler for tørking Det første symbolet betyr at plagget kan tørkes i tørketrommel.

Punktene inni sirkelen indikerer hvilken varmeinnstilling plagget tåler. Vaskesymboler som typisk ses både på vaskemaskinen og på vasketøyet Vaskekar med tall inni, indikerer hvor mange grader vasketøyet kan tåle å bli vasket på. I eksemplet her, må klær maks vaskes på 60 grader. Streken under vaskekaret indikerer, at vasketøyet skal vaskes ved skåne vask. Tallet inni indikerer også her antall grader. I eksemplet her, må klær maks. Steng av vannet til vaskemaskinen, løsne tilløpsslangen til innløpsventilen og la vannet renne ut fra ventil og slange.

Grundig Vaskemaskin manualer

Etter tømming av pumpen kan det bli igjen en liten mengde vann i maskinen. Dette påvirker ikke kvaliteten og skader ikke maskinen. Gjenvinning Denne maskinen er produsert og merket med tanke på gjenvinning.

For å hindre personskader, må maskinen gjøres ubrukelig når det er bestemt at den skal kasseres. Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor maskinen skal gjenvinnes på riktig måte. Lukk alltid døren og start programmet umiddelbart når du har fylt på vaskemiddel. La ikke små barn bruke eller leke med vaskemaskinen. Oppbevar vaske- og skyllemiddel utilgjengelig for barn.

Aktiver barnesikringen for vaskemiddelbeholderen På siden av vaskemiddelbeholderen er det en barnesikring. Aktivert barnesikring Deaktivert barnesikring Når barnesikringen er aktivert, må man trykke på åpningsknappen for å få ut vaskemiddelbeholderen. Hovedstrømbryter 2. Vaskemiddelskuff 3. Typeskilt se innsiden av døren til vaskemaskinen 5.

Dør for avløpspumpe 6. Avløpspumpe innenfor døren 7. Dør til vaskemaskin,6 7 7 8 Vaskemiddelskuff A B 6 C 1. Hovedvask med fl ytende vaskemiddel. Bruk skilleveggen A.

Hovedvask med pulvervaskemiddel. Bruk ikke skilleveggen. Barnesikring 8 9 Råd og tips før du vasker Råd som kan være til nytte før du begynner å vaske. Sortering av tøy Sorter plaggene etter: hvor skitne de er farge materiale Plaggene 1. Lukk glidelåser og borrelåser slik at de ikke riper opp tekstilene. Nye, kulørte plagg kan inneholde overskuddsfarge og bør derfor vaskes separat de første gangene. Da reduserer du faren for nuppdannelse og skjolder i fargen. Tøm lommer og vreng dem gjerne før vask.

Vaskeanvisning Se på vaskeanvisningen til tekstilene. Tabellen nedenfor gir tips om egnet vaskeprogram for ulike materialer og vaskemengder. Moderne vaskemaskiner og vaskemidler, f. Prøv deg gjerne fram til beste resultat. Symbolene på vaskeanvisningen Eksempel på vaskeanvisninger og anbefalt programvalg. Følg alltid plaggets vaskeanvisninger. Vaskeanvisning Materiale Program Bomull, lin, hvite og lyst kulørte plagg.

Hva betyr vaskesymbolene?

Lyse og mørke kulørte plagg. Ekspress 60 C Akryl, viskose, modal, acetat, polyester, polyamid og elastan. Hvis du ikke følger dette vaskerådet, risikerer du at plagget blekner.

Bruk vaskemiddel uten blekemidler for å bevare fargen på tekstilene. Ubleket lin Tekstiler av ubleket lin skal vaskes ved 60 C, og med vaskemiddel uten blekemidler eller optisk hvitt. Svært skittent lin kan en gang imellom vaskes ved høyere temperaturer, men ikke for ofte fordi varmen kan ødelegge linets glans og styrke.

Ull Disse tekstilene er enten merket for maskinvask eller for håndvask. Ull er et materiale som tåler bearbeiding dårlig. Hvis du ikke vil sentrifugere, kan du trykke ut vannet med frottéhåndklær. Velg da Ingen sentrifugering. I kapittelet "Vaske" kan du se hvordan du velger denne innstillingen. De fl este plagg tåler imidlertid 9 10 Råd og tips før du vasker en kort sentrifugering. Velg kort sentrifugering ved å velge en sentrifugeringshastighet på 800 omdr.

Genererte fiber og syntetiske fiber Materiale av generert fi ber, som viskose og enkelte syntetiske fi bre, er følsomme og trenger plass for ikke å bli krøllete. Fyll bare trommelen halvveis når du vasker, og velg en sentrifugeringshastighet på 800 omdr. Viskose og acetat er sarte materialer i våt tilstand. Reduser allergifaren Vaskemaskinen er utstyrt med tilleggsvalget superskyll.

Bruk dette av hensyn til personer med sart hud, for eksempel allergikere og små barn.

VASKEMASKIN SYMBOLER Relaterte emner

Visninger: Transkript 1 Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design er en kombinasjon av rene linjer,hverdagsfunksjonalitet og høy kvalitet. Dette kjennetegner alle våre produkter og ergrunnen til at de er så populære verden over.

VASKEMASKIN SYMBOLER Kommentarer:
Rapportert den Vaskemaskin symboler
Bratland fra Rørvik
Se min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Indoor-Field-Hockey. jeg liker lese om Norge merkelig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net