Kjøregodtgjørelse Regler

  1. Mer om
Kjøregodtgjørelse Regler

Kjøregodtgjørelse Regler Siste øyeblikkContent [hide]

Skattytere som benytter egen bil til yrkeskjøring kan etter gjeldende Arbeidstaker må levere dokumentasjon til arbeidsgiver for all yrkeskjøring med egen bil som skal gi skattefri kjøregodtgjørelse Alt om reglene for bilgodtgjørelse. Bruker du din egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få dekket utgifter knyttet til kjøringen Statens sats for kjøregodtgjørelse" som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis Norske bilister går glipp av to milliarder – hvert år. Mer enn hver fjerde nordmann bruker egen bil i

Kr 1,00 per km for kjøring på skogs- og anleggsveier. Kr 1,00 per km når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind.

Kr 1,00 per km når det tas med arbeidstakere på oppdrag i bilen.

Endringer i reglene om beskatning av kjøregodtgjørelse

Dekker også bomavgift Også andre nødvendige utgifter i forbindelse med reisen dekkes, som bomavgift o. Fyller du drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i bensinprisen, dekkes et tillegg på kr.

Ibanker

Kjøreboken skal kontrolleres og administreres av arbeidsgiver Når man kjører yrkesbil er det viktig å kunne skille på hva som er yrkesreise og hva som er privatreise. Skattefrie reiser kun er gjort i sammenheng med en jobb. Reise mellom fast arbeidssted kontor og ikke fast arbeidssted som for eksempel en kunde Hjemreise - en reise mellom ikke fast arbeidssted og hjem til fast arbeidssted med kort stopp før reisen går videre til kunde som for eksempel når,man skal hente med deg materialer til oppdraget.

https://odertal.info/6326.php

Reiser gjort mellom fast arbeidssted og ikke fast sted slik som reise mellom kontor og kunde. Dette er en gode som må det må skattes av. Når man bruker yrkesbilen til private reiser skal disse beskattes med et lønnspåslag på 3,50 kr per km som det skal betales skatt av Man får ikke utbetalt 3,40 per km, det brukes kun for å avregne skatt! Det kan bli mer skatt på bil og hus i framtiden Dropper å føre småturer Et flertall av disse, 54 prosent, fører ikke inn alle kjøregodtgjørelsene de har krav på.

Bilgodtgjørelse

Autogear beregner at 27 prosent av jobbreiser ikke innrapporteres i det hele tatt. Fordelen fastsettes basert på faktisk privat kjøring som kan dokumenters med elektronisk kjørebok og etter en km-sats på NOK 3,40.

Har du lest dette? Toll regler 2020

Satsen gjelder uansett kjørelengde. Sporadisk bruk av firmabil Det skal ikke foretas fordelsbeskatning dersom en ansatt benytter arbeidsgivers bil maksimalt 10 dager i løpet av året og begrenset til 1 000km privat kjøring i løpet av 10 dager. Varer reisen for eksempel åtte timer inn i neste døgn, skal man ha 297 kroner i tillegg.

Omakase michelin

Men hva om man blir påspandert middag også den dagen? Enkelte arbeidsgivere har tolket det slik at de også da skal trekke 377 kroner.

https://odertal.info/3937-1.php

KJØREGODTGJØRELSE REGLER Relaterte emner

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet Beredskapsvakt innebærer ofte en ulempe for arbeidstaker. Størrelsen på kompensasjonen avhenger av hvor belastende vaktordningen er. Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er vakter hvor arbeidstaker ikke må oppholde seg på arbeidsplassen, men må være tilgjengelig for arbeidsgiver og klar til å utføre oppdrag. I virksomheter med tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om en annen omregningsfaktor. På beredskapsvakt har arbeidstaker en viss frihet til å disponere egen tid. Arbeidstakers bevegelsesfrihet kan begrenses i større eller mindre grad, for eksempel ved at det settes krav til responstid.

KJØREGODTGJØRELSE REGLER Kommentarer:
Redaktør på Kjøregodtgjørelse regler
Espedal fra Sandnes
Jeg har lyst dele interessante nyheter modig. Bla gjennom min andre innlegg. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til knattleikr.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net