Oligarki

  1. Mer om
Oligarki

Oligarki KjempegodOligarki, også kalt fåmannsvelde, brukes om en styreform der en liten gruppe personer har makt til å styre over resten uten at disse har noen virkelig Oligarki (fra gresk ὀλιγαρχία (oligarkhía), «fåmannsvelde», av ὀλίγος (olígos), «få» og αρχία (arkhía), «styre») er en styreform hvor den politiske makten Oligarki, er en styreform der en liten gruppe personer har makt til å styre over resten, uten at disse har noen virkelig mulighet til En oligark vil i Russland gjerne si den økonomiske eliten med noen få styrtrike. Ofte kan det være sterke En styreform hvor makten er samlet hos et lite utvalg personer. Les mer i leksikonet: oligarkiets jernlov

Den opererer uansett om landet drives av kommunister eller kapitalister. Det er de 103 medlemmene av familiene som stammer fra "Åtte Immortals". De håndterer de fleste statseide selskaper, samarbeider om forretningsavtaler, og til og med intermarry.

Saudi Arabia: Den kongelige familien er et oligarki siden det ikke drives av noen person. Den regerende monark må dele sin makt med etterkommerne til landets grunnlegger.

Forskere: USA er et oligarki

Et oligarki som ga liberale friheter Om dette systemet ikke var demokratiets arnested, var det i hvert fall opphavet til mange liberale friheter, som beskyttet individ og samfunn både mot den eneveldige sentralstatens maktfylde og de demokratiske eksessene som den franske revolusjonen utløste. En av disse kildene til frihet var synet på slaveriet. England har aldri hatt noe grunnlovsdokument som påberoper seg universelle menneskerettigheter.

Konstitusjonen har utviklet seg over tid gjennom domstolenes tilpasninger av eldgammel sedvanerett Common Law og parlamentets lovgivningsmyndighet Statute Law. I 1772 skulle en domsavsigelse i landets høyeste rettsinstans bidra til å skjerpe misnøyen med London hos de amerikanske kolonistene.

Selv om den engelske høyadelen var sterkt engasjert i slavehandelen fra Afrika og eide sukkerplantasjer i Karibien, var slaveriet en rettslig status som ikke hadde vært anerkjent i England på mange århundrer. I Somerset-rettssaken av 1772 påberopte en slaveeier seg retten til å fange sin svarte slave, som hadde rømt fra ham, og frakte ham tilbake til Karibien.

Englands øverste dommer, Lord Mansfield, slo fast i sin rettskjennelse at sedvaneretten ikke anerkjente slavestatusen. Når man har en jobb som daglig leder i en virksomhet som har som oppgave å hjelpe rusmisbrukere, skal man nettopp fokusere på det.

Da er det urovekkende at noen utenfor som ikke kjenner til hvor problematisk og utfordrende dette kan være, så som i dette tilfellet. Ved å innvilge alle fem søknadene om dispensasjon frå Falck, må kommunen nærare sjåast på som å ha vore med på å undergrave kommuneplanen og reguleringsplan Borgundvåg hamn si rolle som styringsreiskap. Dette er dårlege signal ut i det offentlege rom.

Kommunale planar får såleis inga styrande rolle, og forutseibarheita vert eliminert. Dette er ikkje i samsvar med lova sitt formål. Avgrensingar gjeldande høyring i dispensasjonssaker, eliminerer dessutan medverknad.

Smerter i nesebeinet

Når folk med kapital kan peke og si, dette huset eller den tomta vil jeg ha, og så får den, har det gått for langt. Den overkjørte kommunen Det bør være et tankekors for administrasjonen i kommunen at de har gitt fra seg planleggingsverktøyene. Det å planlegge fra dag til dag, og stadig være nødt til å føye seg etter innspill fra folk med kapital, burde føles ubehagelig så lenge de er satt til å legge planer fram for de politiske organene til avgjørelse.

Det samme ubehaget bør ordføreren føle. Jeg tror at de på toppen av den politiske pyramiden bør begynne å lytte til hva vanlige mennesker mener. I juli samlet skattevesenet inn 12 milliarder rubler rundt femten milliarder kroner, og det ble fremstilt som en stor seier.

oligarki på engelsk Bokmål

Gårsdagens supermakt klarer m. Gazprom ble i sin tid skapt under ledelse av Viktor Tsjernomyrdin, den senere statsministeren, og så lenge han satt ved makten, kunne konsernet stort sett gjøre som det ville.

https://odertal.info/gesixuk.php

Oligarkenes tur Nettopp forholdet til Gazprom ble en av de første prøvestenene for Sergei Kirienko da han tiltrådte som statsminister i vår: Det forhandlingsspillet som har pågått mellom ham og Gazprom-sjefen Rem Vjakhirev siden da har skullet avklare hvem som har det siste ord — Staten eller gassmonopolet.

Underveis er det blitt soleklart at selv om Vjakhirev teknisk sett fremdeles er Statens mann, er han i realiteten en egenrådig oligark. Hadde noen vært i tvil om dette, lot den velregisserte kampanjen i oligarkens massemedier til støtte for Gazprom da det stod til som verst for Vjakhhirev, kan det ikke herske noen tvil om hvem oligarkene identifiserte seg med.

Et angrep på Gazprom var et angrep på dem. Dermed antok også konflikten mellom den hittil ukjente Kirienko og Gazprom symbolkarakter. Skal Russland være et oligarki hvor et lite antall rikinger i det private næringsliv og enkelte statseide selskaper rigger spillereglene til egen fordel og gjør staten til et redskap for egne interesser?

Seier for demokratibevegelsen

Eller vil Staten med rette kunne pretendere å være den som fastsetter samfunnets spilleregler? Utfallet av konflikten mellom stat og oligarker er på ingen måte gitt, for det var Jeltsin selv som skapte oligarkene.

Eller snarere: Den særegne liberaliseringen av russisk økonomi som fant sted etter 1991 med rigget privatisering og selektiv rett til utplyndring av statskassen måtte skape en kaste av oligarker. Disse oligarkene takket Jeltsin for hjelpen ved å sikre hans gjenvalg i 1996. Vil han nå skvise dem for å fikse den russiske stats finanser?

Ikke hvis han kan unngå det. Og ikke bare fordi medlemmer av hans nærmeste familie pleier nær omgang med oligarkene. Han er en av de mange samfunnsforskerne og økonomene som følger med i utviklingen rundt de myteomspunnede russiske oligarkene. I mars 2008 hadde tidsskriftet Forbes registrert at Moskva hadde detronisert New York på listen over storbyene med flest milliardærer.

Det var 74 dollarmilliardærer i Moskva mot 71 i New York.

Det Norske Akademis ordbok

Et år senere hadde New York fremdeles 55 milliardærer, mens Moskva bare kunne skilte med 27 milliardærer. AlfaGroups Fridman eier mobilsuksessen VimpelCom sammen med Telenor, men har ligget i strid med sin norske samarbeidspartner helt siden kranglingen startet om strategien i Ukraina i 2004.

Under Vladimir Putin har oligarkenes makt blitt redusert, der noen av dem har et nært forhold til Putin, mens andre har falt i unåde og blitt fengslet eller tvunget ut i eksil.

OLIGARKI Relaterte emner

Publisert: 02 mai, 2009 00:00 Oppdatert: 06 januar, 2021 14:38 Artikkelen er mer enn ett år gammel. Så skjedde det igjen. Nok en ansatt måtte gå fordi han tok seg den friheten å sette brukernes behov i fokus, ikke ledelsens. Artikkelen fortsetter under annonsen Jeg leser at ledelsen ikke tolererer illojale ansatte, og det er jo forståelig, men det er noe her jeg ikke forstår. Når man har en jobb som daglig leder i en virksomhet som har som oppgave å hjelpe rusmisbrukere, skal man nettopp fokusere på det.

OLIGARKI Kommentarer:
Forfatter på Oligarki
Vold fra Harstad
jeg er glad i utforske norske bøker ganske. Les også min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Tasten sammeln.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net