Hvorfor Feirer Vi Olsok

  1. Mer om
Hvorfor Feirer Vi Olsok

Hvorfor Feirer Vi Olsok MotJuli hvert år, men ikke alle har tenkt over Olsok · Markerer Olav den Helliges dødsdag · Feiret 29. juli, eventuelt kvelden/natta før · Den viktigste norske kirkefest i middelalderen · Siden juli, er en katolsk festdag til minne om kong Olav den hellige, som falt i slaget på Stiklestad på denne datoen i Olsok er opphavelig høytidsaftenen før olavsdagen 29. Dette er tilsvarende som for jonsok (23. juni), til minne om døperen Johannes juli hvert år feires Olsok, til minne om Norges desidert mest kjente helgen. Olsok er en katolsk festdag som markerer dagen Olav den hellige

Vi lærer oss fort ordet rettferdighet som små, men hva er egentlig rettferdig? Og hvorfor opplever vi rettferdighet ulikt? Olav den hellige var konge også av Færøyene den gangen øygruppen fortsatt var en del av Norge. Olsokfeiring i kirkesamfunnene I Den katolske kirke har Olsok status som høytid, det vil si at det er en dag hvor det er obligatorisk å feire messe.

Dagen feires også av ortodokse menigheter i Norge.

Olsok var den viktigste festdagen i middelalderen ABC Nyheter

Den norske kirke legger mindre vekt på Olavs helgenstatus, men velger å markere Hellig Olav og Olsok til minne om den betydningen han har hatt for Norge og kristendommen i landet. Slik Frank Aarebrot understrekte, var Tore Hund «ingen vill hedning». Å styre på vegne av Knut, kan ha forutsatt at han selv var døpt. Noen historikere hevder til og med at det på Stiklestad var flere kristne i bondehæren enn i Olavs hær, men kildene gir ikke grunnlag for å si noe sikkert om dette.

Brukt på mange måter Hva som enn skjedde på Stiklestad handler fortellingen om et vendepunkt, religiøst, kulturelt og politisk. Selvsagt var det viktige milepæler også før, ikke minst ved innføringen av kristenretten på Moster i 1024. Men nettopp Olavs tap blir et dypere symbol i pakt med den kristne tanken om at Guds rike vinner frem tross våre nederlag.

Dermed fikk vi ikke en fortelling om krigerkongen som seiret, men om en martyr som ble drept av en øks. Fortellingen ble i ettertid brukt til å fremme kongedømmet, norsk selvstendighet og kirkens rolle. Selv om danskene etter reformasjonen prøvde å kvele Stiklestadfortellingen, ble den en samlende fortelling som styrket en nasjonal frihetsdrøm.

Detalj fra en alterfront fra 1400-tallet Olavsantemensale, i Nidarosdomen. Olsok fra norrønt ólafsvaka — våkenatten for Olav er minnedagen for Olav den helliges dødsdag 29.

Olav II Haraldsson var Norges konge fra 1015-1028, og hans dødsår regnes til 1030. Kongen ble erklært for helgen og Norges evige konge Rex Perpetuus Norvegiae i året 1031.

Olav den hellige falt på Stiklestad 29. Men olsok har etter hvert kommet til å bli brukt om selve Olavsdagen den 29. Dagen er markert med en øks på primstaven. Vi har før i historien kjempet mot slaverne i Øst, Vardøhus festning kan nok tale med om det. Og vi kjenner historien om det store slag som Magnus Olavson i 1066 vant på Lyrskog Hede mot venderne, som hadde trengt seg fram som en kile mellom de germanske folkene i sør og nord.

I den store kampen som nå pågår må alle nordiske folk stå sammen. De germanske folkene må i det hele tatt aldri mer stå mot hverandre. Målet må være et «Stornordisk Samband», som vår Fører Vidkun Quisling har kjempet for og trukket opp linjene for.

I dette stornordiske samband må også vårt folk vite å hevde sin plass. Men vi får ikke denne innflytelse uten selv å yte en innsats. Vi må i handling tilkjempe oss vår rett til en stor plass i Europa. Vi må gjenreise våre fedres høye idealer og egenskaper: seiersbevissthet, trofasthet, ærlighet, kampglede.

Sydow og mo drammen

Bort med husmannsstemplet og ynkeligheten og alt snakket om at Norge er et lite, fattig land. La Olsokdagen bli en stor festdag i Norge, et symbol på samlingstanken. I 1897 på Olsokdagen holdt Bjørnstjerne Bjørnson en stor tale på Kalvskinnet hvor han bl.

Hva er egentlig olsok?

Vi er efterhånden blitt noe mere enn enkeltmennesker, optatt av mere enn vår egen sjelstilstand. Vi er blitt et samfund av medansvarlige, et fellesskap til fedrelandets ære og velferd. Her står vi nu i en alvorlig kamp!

Paragrafen no

Endelig engang vil vi atter, hvad Olav vilde: gjøre dette landet helt til vårt. Endelig engang som han fri det helt fra fremmedherredømmet. Det skulde vel ikke være under kirkens verdighet å komme med på det?

Å møtes med Hellig Olav i det? Kirken må også i dag være med oss i vår kamp og ikke stille seg mot oss. Og Bjørnson sa videre: «Vi tror at større velgjerning kan kirken ikke gjøre sig selv enn atter å formæle sig med Norges selvstendighetsarbeide.

Derfor feirer vi Olsok

Slik tenkte nordmenn på Island. Lovsigemannen, Torgeir, som selv var hedning, fikk begge parter til å gå med på at de skulle ha en og samme lov, og det skulle være den han sa frem. Olav konge fra 1015, biskop Grimkjell og bøndene, som møttes på Moster ved Bømlo i 1024, ble enige om en kristenrett, og denne ble normgivende for tingmennene andre steder når de ble stilt overfor Olavs krav.

Kristenretten satte nøye regler for presters og lekfolks liv, og den satte grenser mellom stat og kirke.

La oss feire Olsok og takke Gud for kristningen av Norge! Dagsavisen

Enda moderkirken var den engelske, ble Norge en kirkeprovins under erkebispen i Bremen. I 1104 kom vi under erkebispen i Lund i Skåne Danmark, men like etter, i 1153, ble vi egen kirkeprovins under erkebispen i Nidaros. Samfunnsforandring Den norske kirkeprovinsen ble organisert i 10 bispedømmer.

Bispedømmene ble inndelt i kirkesokn som fikk sokneprester. Det ble nå bygd mange kirker, omtrent 1300; prektige domkirker i større byer og vakre steinkirker og stavkirker i bygd og by.

https://shishlov.info/3190.php

HVORFOR FEIRER VI OLSOK Relaterte emner

Kultur La oss feire Olsok og takke Gud for kristningen av Norge! Olsok- største norske kirkefest i middelalderen, offisiell flaggdag i Norge også i dag! Men norsk historie viskes ut og i dag er det få som i det hele tatt vet hva Olsok står for. Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt dagsavisen. Kristendommen hadde alt fått fotfeste i kystdistriktene.

HVORFOR FEIRER VI OLSOK Kommentarer:
Rapportert den Hvorfor feirer vi olsok
Håkonsen fra Vadsø
Vennligst sjekk min andre innlegg. jeg liker mesoamerikanisches Ballspiel. jeg elsker dele interessante nyheter lett.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net