Bygge Støttemur I Skråning

  1. Mer om
Bygge Støttemur I Skråning

Bygge Støttemur I Skråning TilsvarendeVi ønsker å bygge en støttemur i enden av hagen og fylle i med jord slik at vi får en større plen og slipper en bratt skråning Bygger du en mur nederst i en skråning av jord/leire eller andre dårlige masser med ett hus på toppen kan du i værste fall risikere at hele skråningen med bolig Spesielt når muren skal holde på plass en skråning, gjelder det å Ved en helning på 10 grader kan muren vanligvis bygges opp til en Når du har skråning bak støttemur må dybden i støttemuren bli enda større. Riktig mur beplanting er også en viktig del av jobben, for å kunne Har du en skrå tomt kan du bygge en støttemur for å gjøre uteplassen din større. Har du for eksempel en skrå tomt, må skråningen utjevnes for at du skal

Dette innebærer blant annet at forstøtningsmuren ikke må hindre sikten i frisiktssone mot veg eller være til hinder for snøopplag langs offentlig veg. I Trondheim kommune praktiserer vi en avstand på 1,0 meter fra ytre vegkant eller regulert vegkant inkludert fortau for snøopplag.

Vær også oppmerksom på at forstøtningsmuren ikke må bygges i strid med ev. Men også for lavere murer der det er dårlige grunnforhold anbefaler vi å involvere en fagperson.

Dersom det bygges støttemur mot vei gjelder strengere krav. Kontakt din kommune tidlig i prosessen for å få avklart hvilke krav som settes. Støttemur av betongelementer over 60cm skal alltid sikres med jordarmeringsnett og fiberduk iht. En feil montert og usikret støttemur vil ikke bare kunne medføre store ekstrakostnader til å utbedre eller gjennoppbygge, men kan også være til stor fare for liv og helse. Lag en plan og tegninger, om nødvendig innhent råd fra en sertifisert fagperson.

Støttemur med høyde over 100cm.

https://odertal.info/sigysesi.php

Hvordan er grunnforholdene? Ved dårlige masser i grunn som jord og leire er korrekt utført grunnarbeid avgjørende for et velykket prosjekt. Hvilket trykk kommer på baksiden av muren? Støttemuren skal tåle belastningen den blir utsatt for med solid margin. En støttemur som raser medfører ofte store skader, ikke bare materielle, men kan også forårsake direkte skade på mennesker og dyr som måtte befinner seg i nærheten.

Hvilke produkter skal du velge?

Forstøtningsmur

Valg av produkt handler ikke bare om pris, eller utseende. Du skal finne en mur som tåler belastningen den blir påført. Omfang og utførelse av grunnarbeid, såle og drenering. Denne vurderingen bør overlates til fagperson om støttemuren er over 90cm. Hvordan skal støttemuren monteres for å sikre optimal styrke?

For betongmurer, følg produsentens anvisninger for montering og sikring. Ved naturstein-murer og støttemurer med høyde over 90cm. Hvordan skal muren sikres for å hindre utglidning, telehiv og vannskader?

Hva skal jeg gjøre med skråningen i hagen?

Ethvert tiltak skal prosjekteres planlegges og utføres settes opp slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse og miljø. Kompetanse i forhold til plan- og bygningsloven er inndelt i 3 forskjellige tiltaksklasser.

Taxi billigt

Tiltaksklasser sier noe om hvor stor vanskelighetsgraden er og hvilke konsekvens mangler og feil vil kunne få for sikkerhet, helse og miljø. Forhold som er avgjørende for hvilken tiltaksklasse tiltaket skal plasseres i, som igjen fører til hvilken kompetanse foretaket må ha, kan være hvordan grunnforholdene er, hvor stor belastning tiltaket vil få, høyden på tiltaket og omfanget av arealinngrepet.

Det er imidlertid viktig å være klar over at det er tiltakshaver som har det hele og fulle ansvar overfor bygningsmyndighetene for at alle deler av et tiltak også de som er unntatt søknadsplikt er i samsvar med de krav plan- og bygningslovgivningen setter til tiltaket. Tiltakshavers ansvar gjelder selv om han har videreført ansvar til et ansvarlig foretak.

Få mer ut av hagen med støttemurer Byggeindustrien

Eksempel på høyder og avstander Under er det vist noen tegneeksempler på hvilke mål som gjelder for forstøtningsmurer og fyllinger som er unntatt søknadsplikt. Alle forstøtningsmurer og fyllinger som overskrider disse målene er søknadspliktig og må godkjennes av kommunen før arbeidene settes i gang.

Fyllingsfoten er inne på egen tomt.

https://shishlov.info/9502.php

Kommunal vei på nedsiden. Vi må ha gjerde rundt hele tomta holde på hundene, og derfor også gjerde på toppen av muren.

Få mer ut av hagen med støttemurer

Vi har tenkt å sette opp en 90 cm høy mur av granitt med et ca 1 meter høyt gjerde oppå. Helningen er viktig fordi den sammen med vekta av muren skal motstå trykket fra jorda i skråningen.

Derfor er det en god idé å velge spesielle støttemurblokker som automatisk sørger for at muren får cirka 10 graders helning fordi de ganske enkelt er støpt med helning.

Sommeren nærmer seg og opppussing av hage og uterom står i fokus for de fleste. Ta en titt på våre støttemurer og les deg opp på hvem av de som skulle passe for deg.

BYGGE STØTTEMUR I SKRÅNING Relaterte emner

Vi ønsker å bygge en støttemur i enden av hagen og. Jordtrykket er den største trusselen mot støttemurer som med tiden kan bli presset ut av form. Spesielt når muren skal holde på plass en skråning, gjelder det å mure tungt og med omtanke! Følg alltid byggeveiledningen fra produsenten. Slik gjør du når du skal i gang med å sette opp mur. Kan man avslutte plenen med en bratt skråning? Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette.

Bygge Støttemur I Skråning
BYGGE STØTTEMUR I SKRÅNING Kommentarer:
Rapportert den Bygge støttemur i skråning
Høiland fra Tønsberg
Se min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av choi kwang-do. jeg liker lese om Norge heldigvis.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net