Alle Tiders Historie

  1. Mer om
Alle Tiders Historie

Alle Tiders Historie NaturAlle tiders historie Vg2-3 (2020) er en ny utgave av læreverket til fagfornyelsen (LK 2020). Her finner du gratis nettressurser for elever og Velkommen til Alle tiders historie Alle tiders historie (2013) er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv Om Alle tiders historie Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte

Seboreisk eksem hodebunn

Lærestoff knyttet til «historieforståelse og metoder» er samlet øverst på boksidene slik at de passer til historien som fortelles. På denne måten forstyrrer ikke elementene lesingen av grunnteksten, og det blir lettere for elevene å fordype seg.

Ikke fordi det nødvendigvis er riktig. Men fordi forsøket på å tenke historien fremover i seg selv er fascinerende og visjonært på en ny og vill måte — for å stjele et av bokens treffende uttrykk. En fornøyelig bok for enhver som interesserer seg for historie, og uunngåelig for den som har lyst til å forsøke å avlure faget dets hemmeligheter.

Bo Lidegaard er historiker og sjefredaktør i Politiken.

Alle tiders Bergen Den Nationale Scene

Siste bok: Landsmenn. Kilder og kildekritikk gir eleven anledning til å jobbe med tilpassede kilder. Historiebevissthet handler om ulike måter å bruke og minnes historien på. De tverrfaglige temaene aktualiseres i egne tematekster Temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling skal gi elevene både bredde- og dybdekompetanse.

https://odertal.info/sipojuzo.php

Temaene behandles gjennomgående i de ordinære kapitlene og i egne tematekster for vg2 og vg3 del 1 og del 2. Med utgangspunkt i læreplanen på hvert trinn, trekker tematekstene linjer mellom historien og vår tids utfordringer.

Nettstedet inneholder blant annet forslag til årsplaner, undervisningsopplegg, prøver, eksamensoppgaver og vurderingskriterier i historiefaget.

Et styrket samspill mellom rammene og den løpende fortellingen gjør at kjerneelementene aktualiseres i en konkret kronologisk kontekst. På den måten er verket strukturert for å bidra til å fremme dybdelæring uten å gå på akkord med verken oversiktlighet eller fagets egenart — historie handler tross alt om mennesker i tid.

Alle tiders historie : verden og Norge etter : vg3

Åpen og drøftende grunnfortelling Den nye utgaven av Alle tiders historie er samtidig betydelig endret når det gjelder fortellingen i det nedre feltet. For det første er den mer problematiserende. Ulike perspektiver og teorier om hva som skjedde og hvorfor, er bakt inn. Framstillingen er dermed mer åpen enn tidligere. Den slår ikke kategorisk fast at sånn og slik var det, men presenterer heller mulige scenarier.

https://odertal.info/3007-1.php

Et tidlig eksempel på det finner vi i avsnittene om jeger- og samlersamfunnene side 31-34. Et annet eksempel på en mer spørrende tilnærming er overgangen fra jeger- og samlersamfunn til jordbrukssamfunn side 34-37.

Der presenteres to ulike teorier om hvordan jordbruksrevolusjonen skjedde, og ikke minst hvilke konsekvenser den fikk. Et tredje eksempel dreier seg om konsekvensene av den britiske imperialismen side 365-369.

Les også: Kule kallenavn

I hvilken grad var den en velsignelse eller en ulykke? Avslutningen av kapitlet har en skarp meningsutveksling mellom to motsatte syn på britisk imperialisme.

Alle tiders historie (Bok og CD)

En slik drøftende framstilling vil vise elevene at det hele tiden er sterk faglig debatt om hvordan fortiden egentlig var, og ikke minst, hvilke følger den fikk. Dette er grep som vi tror vil styrke elevenes historiebevissthet og dybdelæring. Kjerneelementene aktualiseres i en konkret kronologisk kontekst. Åpningsbildet til kapitlet om kolonialisme og nyimperialisme 1500-1900: Hvordan ble porten til «midtens rike» åpnet for handel med Vesten, og hvilke konsekvenser fikk kulturmøtet på lang sikt?

Nye Alle tiders historie er tett på historiens store spørsmål. Stimulerer til faglig refleksjon og nysgjerrighet En annen merkbar endring i den løpende framstillingen er en sterkere problematisering av nøkkelbegreper i faget. Et ord som ofte dukker opp i historie, er «revolusjon».

Velkommen til Alle tiders historie

Historiske epoker har tatt navn etter begrepet, slik som jordbruksrevolusjonen og den industrielle revolusjonen. I kapitlet om den industrielle revolusjonen side 308-310 drøftes revolusjonsbegrepet inngående. Jordbruksrevolusjonen, som tok tusenvis av år, kan den egentlig kalles en revolusjon?

Er ikke heller «evolusjon» et mer passende uttrykk? Lærernettsted med Historisk Atlas Digital Lærernettstedet er innholdsrikt. Nettstedet har en god film- og bildebank til undervis­ningen, og du får tilgang til kartene og ressursene i Historisk atlas digital.

Det er en film- og bildebank som kan brukes sammen med de ferdige oppleggene eller tilpasses den enkeltes undervisning.

ALLE TIDERS HISTORIE Relaterte emner

I Alle tiders historie Påbygging har forfatterne skrevet inn korte fortellinger som binder historien sammen der læreplanen for dette kurset gjør store hopp. Utformingen i Alle tiders historie er komponert på en gjennomført måte for å støtte forståelse, lesing og arbeid med faget. Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene. Gode introduksjonstekster til hvert kapittel forbereder elevene på det de skal lese om. Historiefortellingen er presentert uten forstyrrende grafiske elementer, det gjør den tilgjengelig også for lesesvake elever.

ALLE TIDERS HISTORIE Kommentarer:
Rapportert den Alle tiders historie
Thorstensen fra Hammerfest
Se over min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Jujutsu. Jeg nyter lese bøker tungt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net