Afp Regler

  1. Mer om
Afp Regler

Afp Regler VakkerEr du mellom 62 og 65 år får du utbetalt Regelverk Les om vilkårene. Vedtekter Vedtekter for Fellesordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) ble fastsatt 30. april 2010 og trådte i kraft Selv om du jobber i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilag må visse krav til arbeidsforholdet være oppfylt for at du kan få AFP Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i Denne artikkelen gjelder kun AFP i privat sektor. Det er andre regler som gjelder for offentlig AFP.) Vet du hvor mye du får i pensjon

Du kan også få tillegg for forsørget ektefelle. Full pensjon tilsvarer den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år tillagt et AFP-tillegg på kroner 20.

Forsørgingstillegg tilstås dersom du forsørger ektefelle som er 60 år eller eldre. Fra 65 år beregnes AFP etter reglene i tjenestepensjonsordningen dersom vilkårene i § 2, annet ledd er oppfylt, og denne AFP-beregningen gir en høyere utbetaling enn etter reglene i § 5, første ledd.

Pensjon og AFP

AFP beregnet som folketrygd går inn under samordningsloven, og betraktes i den sammenheng som om den var en folketrygdytelse. Utbetaling av AFP kan derfor føre til reduksjon av enkelte andre pensjoner. Dersom du allerede får ytelser fra folketrygden må du frasi deg disse ytelsene før du kan få utbetalt AFP. I pensjonskassen kan AFP kombineres med andre ytelser.

Du vil kanskje like: Nye regler for hummerfiske

Dersom du planlegger å gå av med avtalefestet pensjon kan du derfor henvende deg til NAV for å få en oversikt over hvor mye du vil få utbetalt i AFP. Pensjonskassen sammenligner da beregningen fra NAV mot din opptjente tjenestepensjon og utbetaler deretter AFP etter den beregningen som gir høyest utbetaling hvis vilkårene for dette er til stede.

Les mer om AFP og etteroppgjør her. Fant du det du lette etter?

https://shishlov.info/3733.php

Ja Her kan du fortelle oss hvordan nettsidene kan bli bedre. Hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt. For arbeidsgivere er det viktig å ha kontroll på hvilke enheter som er bundet av tariffavtale, at alle ansatte registreres riktig i Aa-registeret og at ingen arbeidstakere får opplyst i arbeidsavtale eller lignende at de har rett til AFP dersom dette ikke stemmer.

Hva blir min pensjon og hvordan er pensjonen satt sammen?

Tariffavtale og AFP-ordning er knyttet til virksomhetens underenheter med eget bedriftsnummer hvis det er registrert underenheter. Alle ansatte ved enhet med tariffavtale med AFP omfattes av ordningen uavhengig av om de er organisert eller ikke, og uansett om de faller innenfor tariffavtalens omfangsbestemmelse. Ta kontakt med NHO Mat og Drikke dersom du er usikker på bedriftens eventuelle underenheter og hvor tariffavtale er registrert. Hva skjer med AFP i fremtiden?

Partene er nå i dialog om betingelsene for en slik reformert modell. Søknadsskjema for S1 finner du på steg 4. Registrer rettighetsdokument S1 Når du kommer til ditt nye bostedsland, må du registrere rettighetsdokument S1 hos riktig trygdeinstitusjon der.

Du må selv finne frem til hvilken trygdeinstitusjon som er aktuell i ditt tilfelle. Trygdesystemer er ulikt organisert i ulike land.

Salaby julekalender 2020

Uregistrert blankett gir ingen rettigheter. S1 er skrevet på norsk. Ikke arbeidsgiverens ansvar Som det framkommer fra Bergo er det mange regler som skal overholdes for at akkurat du skal beholde din gode AFP-ordning. Du må derfor være oppmerksom dersom det blir endringer i arbeidsforhold. Bare det å jobbe litt for søster- eller datterselskaper internt i en organisasjon kan slå negativt ut for nettopp din AFP.

Ta derfor alltid kontakt med en pensjonsekspert dersom du står i en situasjon hvor det blir endringer i ditt arbeidsforhold.

Wenge benkeplate

Det er ikke alltid du kan få de nødvendige opplysningene hos din arbeidsgiver. Agnes Bergo forklarer at det ikke er arbeidsgivers ansvar å gi eller inneha informasjon om AFP. AFP er en fagforeningspensjon. Det er fagforeningen som har det overordnede rådgivningsansvaret. Fleksibiliteten gjelder også for tjenestepensjonen og AFP hvis man er ansatt i privat sekto r — og for offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere, opplyser Plahte.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Ansatte født før 1963 fortsetter med de gamle offentlige tjenestepensjons- og AFP-ordningene, som ikke kan tas ut fleksibelt, sier hun. Ifølge Plahte er det mange med offentlig tjenestepensjon som er født før 1963 som tror at alderspensjonen heller ikke kan tas ut fleksibelt.

Reglene i folketrygden gjelder imidlertid alle, uavhengig av hvor man jobber. Skal de trappe ned eller slutte helt, er det førtidspensjon gjennom AFP som gjelder, presiserer Plahte.

En rettferdig og trygg AFP

Det trenger slett ikke være riktig. Den årlige utbetalingen blir lavere fordi man fordeler pensjonspotten sin over flere år. Da vil du ha fått utbetalt det samme beløpet brutto som hvis du ventet med å ta ut pensjon fra for eksempel fylte 67 år.

AFP REGLER Relaterte emner

Norge Kappløp for å slippe unna nye AFP-regler Regjeringens plan om å stramme inn ordningen med avtalefestet pensjon har skapt sterke reaksjoner. Ingen vet hva som skjer med dem som alt har avtalt å gå av med gavepensjon. Gavepensjon har vært brukt for å sikre at også arbeidstagere med inntekter over gjennomsnittet, og som går av ved fylte 62 år, får en god samlet pensjon, ofte to tredjedeler av sluttlønnen. Hvis endringen blir gjennomført, blir det svært vanskelig for bedriftene å bruke AFP-ordningen som ledd i nedbemanning og omstrukturering. Haugevis av bedrifter har brukt AFP til nedbemanning.

Afp Regler
AFP REGLER Kommentarer:
Rapportert den Afp regler
Hansson fra Sørum
Les også min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av Fünf-Pins. Jeg har lyst rapporterer norske nyheter eventyrlig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net