Abilify

  1. Mer om
Abilify

Abilify GratisAripiprazole, som blant annet selges under merkenavnet Abilify, er et atypisk antipsykotisk middel. Det brukes primært til behandling av schizofreni og bipolar lidelse. Andre anvendelser inkluderer som tilleggsbehandling ved alvorlig depressiv Symptomer: Voksne: Letargi, økt blodtrykk, somnolens, takykardi, kvalme, oppkast og diaré. Barn: Somnolens, forbigående bevisstløshet og ekstrapyramidale Det brukes til å behandle voksne og ungdom fra 15 år og eldre som lider av en sykdom karakterisert ved symptomer som å høre, se eller oppleve ting som ikke er Hver tablett inneholder 5 mg aripiprazol. Hjelpestoff med kjent effekt. 63,55 mg laktose (som monohydrat) pr tablett Oppstart med én injeksjon: Startdosen skal være 300 mg Abilify Maintena, og behandlingen fortsetter med forskrevet dose med oral aripiprazol per

Dette gjelder i særlig grad for legemidler som benyttes i behandling av psykiske lidelser. Variasjonen i metabolisme medfører at noen pasienter opplever bivirkninger av en dose som andre ikke har klinisk effekt av. Behandlingssvikt av antipsykotika Legemidler mot psykoser benyttes hovedsaklig i behandling av schizofreni og bipolar lidelse. I likhet med andre antipsykotika kan aripiprazol også gi ulike vanlige bivirkninger som tretthet, munntørrhet, kvalme og forstoppelse.

aripiprazol Store norske leksikon

Forsiktighetsregler På grunn av bivirkningen tretthet, bør det vises forsiktighet i forbindelse med bilkjøring og aktiviteter som krever oppmerksomhet. I tillegg anbefales det å være forsiktig med alkoholbruk under behandlingen med legemidlet.

https://shishlov.info/7401.php

Ved samtidig bruk av aripiprazol og andre legemidler som virker på samme enzymer kan interaksjoner forekomme. Ho er ein av dei 144 pasientane som i eitt år har vore med i eit omfattande forskingsprosjekt for å finna ut kor godt tre ulike antipsykotiske medikament fungerer.

Generic Abilify (Aripiprazole)

I 20 år har Blindheim vore av og på fleire typar medisinar. For ho er det viktig at dei verkar så godt som mogleg. Det har definitivt vore ein viktig del av prosessen med å ikkje skli ut. Aripiprazole once-monthly for treatment of schizophrenia: double-blind, randomised, non-inferiority study. World Federation of Societies of Biological Psychiatry WFSBP guidelines for biological treatment of schizophrenia, part 2: update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects.

Ved behov for raskt prøvesvar, er det viktig med dialog mellom rekvirerende lege og Avdeling for klinisk farmakologi. Ring oss gjerne i forkant av prøvetaking på vakttelefon: 72 82 91 00. Ved øyeblikkelig hjelp skal vakthavende lege alltid kontaktes på vakttelefon: 917 06 522.

Er abilify medisiner for kjønnssykdom?

Bivirkning av medisiner - kan det skyldes langsom legemiddelomsetting? Enkelte pasienter har avvikende omsetting av legemidler, og den kan være både hurtigere og langsommere enn normalen. Ved langsom legemiddelomsetting vil pasienten kunne oppnå høye legemiddelkonsentrasjoner i blod og reagere med bivirkninger selv ved lave doser av legemidler.

Grove horn trine

Slike pasienter kan oppleve at de "ikke tåler" medisinen. Gjennom farmakogenetiske undersøkelser av de viktigste metabolske nedbrytningsveier deriblant CYP-enzymer vil man kunne forebygge bivirkninger og uhensiktsmessig bruk av legemidler.

Se omtale av avdelingens tilbud av farmakogenetiske analyser for mer informasjon.

Stor skilnad på medisinar som skal vere like gode

Avoid overheating and dehydration. Hyperglycemia, or elevated blood sugar, may occur when taking Abilify. If you have diabetes mellitus, monitor your blood sugar levels regularly. Contraindications Breastfeeding, hypersensitivity. More serious and rare adverse reactions such as an increased risk of stroke and ministroke; neuroleptic malignant syndrome NMS which symptoms include fever, rigid muscles, confusion; tardive dyskinesia TD which symptoms include uncontrolled and abnormal movements of body parts.

https://odertal.info/xequgyf.php

ABILIFY Relaterte emner

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon Les avsnitt 1. Det brukes til å behandle voksne og ungdom fra 15 år og eldre som lider av en sykdom karakterisert ved symptomer som å høre, se eller oppleve ting som ikke er der, mistenksomhet, vrangforestillinger, usammenhengende tale og oppførsel samt følelsesmessig likegyldighet. Mennesker med denne tilstanden kan også føle seg deprimerte, ha skyldfølelse, angst eller være anspente. Selvmordstanker og selvmordsforsøk er rapportert under behandling med aripiprazol. Kontakt legen din umiddelbart dersom du har tanker om å ville skade deg selv. Dersom du er eldre og lider av demens hukommelsestap og problemer med andre mentale funksjoner, må du eller den som passer deg informere legen dersom du noen gang har hatt slag eller "minislag". Si straks ifra til legen din dersom du har tanker eller følelser for å skade deg selv.

Abilify
ABILIFY Kommentarer:
Forfatter på Abilify
Nyheim fra Trondheim
Vennligst sjekk min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Gitarre. Jeg nyter utforske norske bøker fraværende.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net