Jordrotte Norge

  1. Mer om
Jordrotte Norge

Jordrotte Norge OppsiktsvekkendeJordrotte skaper enorme problemer i hager, fruktplantasjer, parker og andre grøntområder Vånd, også kalt jordrotte og vannrotte, er en fossorial art i hamsterfamilien, som inngår i gruppen av gnagere. Arten er en viktig næringskilde for mange rovpattedyr og rovfugler, men den regnes gjerne som et skadedyr av bønder og hageeiere Vånd, Arvicola amphibius (tidligere Arvicola terrestris) kalles ofte for jordrotte eller vannrotte. På svensk kalles den «vattensork» mens Jordrotte/Vånd (Arvicola terrestris) finnes over nesten hele Europa og Eurasia, og i Norge er den vanlig helt opp til Troms fylke Vånd (Arvicola amphibius), også kalt jordrotte og vannrotte, er en fossorial art i Våndens nærmeste slektninger i Norge er markmus og fjellmarkmus

Vånd, mer kjent som jordrotter, kan være årsaken.

Les også: Derivere brøk

Den hissige gnageren skaper også hodebry for bøndene, og kan forårsake store ødeleggelser. Vånden lager store gangsystemer og kaster opp små jordhauger ved munningen av sine underjordiske ganger.

Vånd, jordrotte

Disse gangene ser man ofte som «jordpølser» på bakken om våren. Dyrene har stor apetitt, og spiser så å si alt de finner i hagen din.

https://odertal.info/kukec.php

Vånden kan gnage på underjordiske kabler og andre gjenstander, men den går ikke inn i bygninger og hus slik som rotter og mus gjør. Den lar seg ikke skremme av den svarte og hvite katten, men til kattens store overraskelse, graver den seg inn under pelsen til katten og søker trygghet her, før den fortsetter i en liten dans rundt Elvis. Deretter søker den nok engang tilflukt i kattens varme pels. Når man så tar med at dens omfattende graveaktivitet nesten helt kan underminere enger, beitemarker og hager, forstår man at våndens virksomhet ofte er upopulær hos mennesker.

Forekommer i kulturlandskap, men også langt fra dette, og da særlig i tilknytning til vann.

Jordrotter herjer hos bønder på Helgeland

Utbredt over nesten hele Europa og store deler av Asia. I Norge finnes den over nesten hele landet, helt opp til de lavere deler av høyfjellet.

Forekommer også på øyer langs kysten. I vinter har vånd herjet rundt under snødekket på jordet de eier.

Tripadvisor taiwan

I tillegg til at jordet er fullstendig ødelagt, har rottene også spist seg inn i høyballene. Beiter blir også ofte fri for vånd, siden beitedyr tråkker igjen gangene og forstyrrer livet - med andre ord vil det hjelpe om vi stadig tråkker igjen hull og ganger.

https://shishlov.info/morten-goller.php

Men det kan ta tid før kolonien innser at slaget er tapt. Den russiske hageeksperten og forfatteren Galina Kazima forteller oss at tett planting av Hundetunge Cynoglossum officinale rundt hele kjøkkenhagen er effektivt, mens andre mener at aske i åpningene er nok. Hundetunge Cynoglossum officinale skal i følge Galina Kazima være en plante vånden missliker og som kan fungere som "gjerde" rundt kjøkkenhagen.

11 golffilmer som får deg gjennom vinteren

Det samme gjelder diesel og bensin i hullene. Disse ungene vil gjerne spre seg til naboområder.

Har du lest dette? Bjeffehalsbånd best i test

Vånd liker fuktige områder, og er flink til å svømme. Man kan imidlertid ofte finne den på tørre steder også. Vånden graver meget omfattende underjordiske gangsystemer i bakken.

Jordrotter tar livet av plantene Huseierne

De fleste gangene går like under jordoverflaten, mens enkelte forgreininger går ned til dypereliggende mat- og ynglekammer. Vånden hamstrer mat som den gjemmer i egne matlagre nede i gangene i bakken.

Gangsystemene har flere utganger, og disse åpningene er vanligvis 5 — 8 cm i diameter. Bruk av gift vil kunne medføre at giftstoffene spres til disse sårbare fugleartene. Så hva kan man gjøre for å få bukt med denne effektive jordpløyeren?

Hva kan jeg bruke til å bekjempe vånd/jordrotte i plen og eng?

Et tiltak som kan ødelegge våndganger og bol og dermed bidra til å redusere overvintringen, er å pløye enga dypt om høsten. Det har også vist seg at bestanden av vånd er mindre i områder med beitedyr og i mer intensivt utnytta jordbruksområder. Redusert beiting i utmark og mye ubrukt innmark, kan derfor vise seg å være viktig for økningen i bestanden. For å redusere skadeomfanget på fôrlageret, kan bruk av høyfrekvent lydutstyr være et alternativ. Vil kartlegge våndens suksesskriterier I et 3-årig prosjekt skal NIBIO, i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Helgeland, se nærmere på hvilken effekt vånd har for plantesammensettingen i kulturlandskapet på Helgeland.

JORDROTTE NORGE Relaterte emner

Her kan de kan ødelegge for mange millioner hvert år. Arten er tallrik i Norge, og de kan ha populasjon ssvingninger akkurat som andre smågnagere. Jordrottenes slektninger i Norge er markmus og fjellmarkmus. De ligner både mus og rotter, men skilles enkelt på form og størrelse. Jordrottene er gravespesialister som lager underjordiske gangsystemer med mat- og ynglekammer.

Jordrotte Norge
JORDROTTE NORGE Kommentarer:
Forfatter om Jordrotte norge
Martinussen fra Gjøvik
jeg er glad i utforske norske bøker kiddingly. Vennligst sjekk min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Bewegung.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net