Norsk Elektronisk Legehåndbok

  1. Mer om
Norsk Elektronisk Legehåndbok

Norsk Elektronisk Legehåndbok utfordringFor å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag". Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk med oppdatert og forskningsbasert kunnskap for leger og annet helsepersonell Reaksjonene er store blant noen allmennleger etter at de i går fikk vite at tilgangen til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) går ut etter prosent vektlegger beslutningsstøtteverktøy som Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og 13 prosent referansedatabaser

Målet for Gjør kloke valg er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg for å unngå overdiagnostikk og overbehandling.

Webcam beitostølen

Pasientene inviteres også til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling. Undersøkelsen omfattet ca. Kommentarer Kommentarer 0 Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer. Artiklene publiseres i Tidsskriftet på papir og nett, og Tidsskriftets sjefredaktør har redaktøransvar for innholdet. Det var ulike kilder til diskrepans: viktige emner som ikke var omtalt i den opprinnelige hodepinedelen av NevroNEL, anbefaling av substanser som ikke fantes i Norge og ulike meninger hos eksperter manglende norsk konsensus.

Forklaring på hvorfor vi endte med de anbefalingene vi gjorde er beskrevet.

Loading

En av svakhetene ved arbeidet var at vi fikk tilbakemeldinger fra få av nevrologene i de andre helseforetakene. I 4 fremtiden kan fremgangsmåten i hovedoppgaven bli en mal for regelmessige oppdateringer av NevroNEL.

https://shishlov.info/vyzesyfo.php

Symptomene kommer som regel snikende på over flere dager, og man er gjerne plaget med hodepine, sår hals, langvarig hoste, lav feber og generell sykdomsfornemmelse. Hvordan kan legene i Dr. Dropin hjelpe deg med lungebetennelse? Føler du deg dårlig over flere dager med feber, hoste, vondt i kroppen, hodepine osv.

Har du lest dette? Ullbukse oppskrift

De fleste luftveisinfeksjoner er forårsaket av virus og går over av seg selv, men dersom du har fått en bakteriell lungebetennelse vil en antibiotika-kur være nødvendig. Allmennlegene hos Dr. Dropin har god erfaring med luftveisinfeksjoner og vil kunne ta de testene og prøvene som er nødvendige for å finne ut om du har en lungebetennelse og om du trenger antibiotika. Dropin en egen luftveisklinikk hvor alle pasienter med mulig infeksjon i ører, hals, lunger, og mage blir tatt imot grunnet smittevernstiltak.

Illustrasjon: Utsnitt av Helsebibliotekets logo Synovate utførte på oppdrag fra Helsebiblioteket en spørreundersøkelse blant et utvalg på 483 helsepersonell i Norge i februar 2009.

Norsk Helseinformatikk Wikipedia

Målet med undersøkelsen var blant annet å kartlegge hvilke tjenester og type innhold norsk helsepersonell ønsker skal være tilgjengelig via Helsebiblioteket.

Undersøkelsen vil ved akutt leukemidiagnose vise overproduksjon av umodne celler i benmargen. Det generelle kriteriet for diagnosen AML er minst 20 posent myeloblaster i benmargen. En del av benmargsprøven vil sendes til videre diagnostisering for klassifisering av leukemi-undergruppe og undersøkelse av genetiske endringer.

Medlemsnytt Tidsskrift for Den norske legeforening

Svarene på disse undersøkelsene vil være med på å avgjøre hvilken type behandling pasienten skal ha samt sykdommens antatte forløp prognose. Årsaker: Det skilles mellom idiopatisk- at sykdommen opptrer spontant og uten kjent årsak og sekundær behandlingsrelatert AML.

Det er kjent at tidligere stråleterapi og kjemoterapi for annen ondartet sykdom øker risikoen for AML, det samme gjelder eksponering for løsemidler eller ioniserende stråling. Dette kan forklares med at dette kan forårsake skader på gener i stamcellene som styrer produksjonen av celler og også hva slags celler de utvikles 4 5 til. En annen viktig prosess som kan være skadet, er cellens evne til celledød en normal selvmordsprosess.

Ta bort hemangiom

Det er ingen kjent måte å forhindre at AML oppstår. Det forskes på løsninger for kreftbehandling som ikke øker risiko for behandlingsrelatert leukemi, men frem til man er kommet dit, må den tydelige nytten av å behandle livstruende kreftformer med kjemoterapi og stråling balanseres mot den lave risikoen for å utvikle leukemi flere år senere.

APL kan behandles relativt skånsomt og med mål om at pasienten skal bli kreftfri kurativ intensjon også hos eldre. For andre undergrupper av AML, er den eneste kurative behandlingen intensiv kjemoterapi, eventuelt med påfølgende stamcelletransplantasjon. Alder, allmenntilstand og risiko for tilbakefall er veiledende for å avgjøre hvilken type behandling som anbefales. Behandling med mål om at pasienten skal bli kreftfri: Intensiv kjemoterapi gis i to faser; induksjon innledende og konsolidering vedlikehold.

Behandling av svangerskapskvalme

Induksjonsbehandlingen gis for å slå ut kreftcellene, slik at man oppnår komplett remisjon da er alle kreftcellene fjernet, mens de normale cellene har overlevd. Dersom en oppnår det, kalles det remisjon sykdommen er slått tilbake.

Conta

Det gis ofte antibiotika behandling og blodoverføringer etter induksjonsbehandlingen. Pasienter som har oppnådd komplett remisjon kan motta vedlikeholdsbehandling, som er en mindre intensiv behandling. Før hver kur gis, kontrolleres remisjonsstatus ved hjelp av blod- og benmargsprøver. Behandlingen består som regel av gjentatte kjemoterapikurer med fire ukers mellomrom.

NORSK ELEKTRONISK LEGEHÅNDBOK Relaterte emner

Norsk elektronisk legehåndbok NEL er et oppslagsverk som blir brukt av nærmest alle allmennleger i Norge. Diagnosen «Shaken baby syndrome» har blitt fjernet fra legehåndboka, med følgende begrunnelse: «Hypotesen har vært at barnet ristes så kraftig, filleristes, at det kan forårsake akutt hjerneskade med subdurale og retinale blødninger. Ristingen av barnet antas å utløse sterke krefter tilsvarende store hodeskader. Det mangler vitenskapelig dokumentasjon på om dette er riktig, samtidig er det forståelig at det av etiske grunner ikke er mulig å utføre slik forskning. Det er uenighet om diagnosen, men det norske fagmiljøet mener tilstanden er reell. Derfor valgte vi å ta vekk artikkelen og skrive et kort sammendrag om hvorfor vi gjorde dette, sier medisinsk sjef og ansvarlig redaktør for Norsk Helseinformatikk, Terje Johannessen, til NRK. Norsk Helseinformatikk omtaler seg selv som Skandinavias fremste leverandør av helseinformasjon til allmennleger, sykehus, kommuner og offentlige tjenester.

NORSK ELEKTRONISK LEGEHÅNDBOK Kommentarer:
Rapportert den Norsk elektronisk legehåndbok
Haraldsen fra Vossevangen
Se gjennom min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Graffiti. jeg er glad i utforske norske bøker merkelig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net