Dividere Brøk

  1. Mer om
Dividere Brøk

Dividere Brøk BedårendeBrøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Nevneren må være forskjellig I denne videoen skal du lære å multiplisere eller dividere et helt tall med en brøk. De fire regneartene · Å gjøre overslag · Addisjon og subtraksjon med Når vi skal dividere to brøk, snur vi den bakerste brøken på hodet. Deretter multipliserer vi teller med teller og nevner med nevner addere brøker med samme nevner er enkelt. Å dividere med en brøk er altså det samme som å multiplisere med den inverse (omvendte) brøken Brøk dividert med et helt tall. Video: 3/4 dividert med 2; Prøv selv

Når vi dividerer med en brøk, ganger vi altså med nevneren og dividerer med telleren.

Divisjon med brøk

I den andre oppgaven tok vi dobbelt så store skritt som i den første. Derfor skulle vi ta halvparten så mange trinn. Forhåpentligvis gir det mening. Telleren sier altså noe om hvor mange av delene i nevneren som "er med på leken". Om du spiser to stykker når pizzaen er delt i åtte, er det likeverdig med å spise et stykke når pizzaen er delt i fire. Slik kan vi fortsett. Det kalles å utvide brøken. Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg. Så vi har fire objekter: en, to, tre, fire.

Så jeg har fire objekter, og om jeg skulle delt de inn i grupper på to.

https://odertal.info/lefekuv.php

Jeg vil dele de inn i grupper på to. Så det er en gruppe på to, og det er en annen gruppe på to. Eksempeloppgave: Hva blir 2:4? Lag en tekst til oppgaven.

Eksempel på tekst: To tredeler av et eple deles på fire. Hvor stor del av hele eplet får hver? Vi ser at vi her kan bruke delingsdivisjon, siden divisoren er et heltall. Vi kan vise oppgaven ved tegning slik: Her er hele: Og her er 2 av hele: Det er ingen «tilfeldighet» at oppgave 1 og gir samme svar. Vi ser igjen den tette sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon. Tips: Hva om den siste oppgaven hadde vært 1:2 eller om den første hadde vært 2 1 4?

https://odertal.info/7565.php

Vi tenker oss at vi har ei kanne med 7 liter saft, som skal fordeles på flasker som hver tar 1 liter. Slik oppgaven er stilt, er dette målingsdivisjon. Vi skal finne ut hvor mange flasker det blir, og svaret får altså ikke benevningen liter som det ville blitt ved delingsdivisjon.

Mange vil enkelt klare å ta dette i hodet, de tenker for eksempel at hver liter gir tre flasker, dermed gir 7 liter 21 flasker. Da har vi selv gjort om oppgaven fra en divisjonsoppgave til en multiplikasjonsoppgave! Nedenfor er hver liter delt i tre, dermed blir hver del en tredels liter.

Så kan vi telle opp, og ser at vi får 21 flasker.

Multiplikasjon og divisjon av brøk

Da blir den ekstra toeren det tallet som må multipliseres i teller og nevner i den brøken som har 18 i nevneren. Da blir den ekstra treeren det tallet som må multipliseres med teller og nevner i brøken med 12 i nevneren. Å finne fellesnevner ved hoderegning er også en treningssak. Man regner da ut i hodet hvilket tall som er det minste tallet som alle nevnerne kan ha felles ved å utvide brøken.

Å dividere et lite tall med et stort tall er umulig Matematikksenteret

Tallene 3, 6 og 9 vil ha minste fellesnevner 18. Har man funnet den minste fellesnevneren er metoden multiplisering husk at nevner og teller må multipliseres med samme tall. Multiplikasjon av brøk Multiplikasjon av brøk er begrepsmessig utfordrende men teknisk svært enkelt - og det er en didaktisk ekstrautfordring.

Det kan være vanskelig å få elevene til å reflektere over det begrepsmessige når de fort får til å multiplisere "teller med teller" og "nevner med nevner".

I neste omgang kan dette føre til at brøkregning blir en samling med regler som elevene ikke er trygge på. Den kanskje enkleste måten å illustrere multiplikasjon av brøk på, er likevel å bruke arealmodellen for multiplikasjon.

Speltbrød med havregryn

Hva har vi da markert i alt? Men dette er det slett ikke sikkert at elevene forstår, og det er ikke så rart. Hvor mange glass kan du fylle opp?

Å forstå divisjon av brøker

Det er en fordel å begynne med stambrøker før man går over til brøker med andre tellere enn 1. En fjerdedel går opp i en halv to ganger. Vi ser først på 2 3.

DIVIDERE BRØK Relaterte emner

Innledning En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner. Brøkstreken betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i. Hvorfor trenger vi brøk? En brøk kan angi en del av noe Vi har tall som er mindre enn en enhet.

DIVIDERE BRØK Kommentarer:
Redaktør på Dividere brøk
Selnes fra Arendal
jeg liker studere dokumenter bittert. Bla gjennom min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Pferdepolo.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net