Statoil Annual Report 2013

  1. Mer om
Statoil Annual Report 2013

Statoil Annual Report 2013 SpesiellYear, Form 20-F / annual report, Årsrapport, XBRL data files. 2020, Annual report 2020 · Årsrapport 2020 · XBRL data files 2020. 2019, Annual report Cover photo: Harald Pettersen. Report of KPMG on the financial statements of Statoil ASA Statoil Forsikring a.s Årsberetning Annual report Styre Trygve Imsland, styreleder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith Statoil declared all 4 monthly options on Volstad On behalf of Statoil (OSE:STL, NYSE:STO), DNB has on 15 November 2013 Strategy Update 21 March Publication of annual report 2013 29 April Publication of

Component tests are performed on pipes in various testing machines. These component tests serve as a basis for validation of numerical simulations to predict local plastic deformations and fracture initiation and propagation.

Steketid kalkun

Material tests are performed to calibrate suitable constitutive relations and fracture criteria, and metallurgical investigations are carried out to better understand the underlying physical reasons for the fracture and crack propagation in impacted pipes. In recent years, there seems to be a trend that explosive devices have become the weapon of choice for the majority of terrorist attacks, resulting in an increased threat of explosions also against civilians. Norway experienced this trend on 22 July 2011, when a car bomb comprising a mixture of 950 kg ammonium nitrate and fuel oil exploded within the Executive Government Quarter in Oslo, Norway.

Eight people were killed and at least 209 injured.

Engie E&P Norge Wikipedia

The shock wave from the explosion caused severe damage to the surrounding buildings, especially those within a radius of 100 m, and windows were shattered within a radius of 500 m resulting in an affected zone of approximately 750 km2.

The relocated EPC company will have a strong position in the North Sea field develop ment market and key positions in selected international target markets for onshore and offshore EPC projects. The newly structured Aker Solutions will continue to provide engineering solutions, product solutions and field life solutions to the upstream oil and gas industry. The separation will take place through a de-merger and all Aker Solutions owners will receive shares in the new company.

Engie E&P Norge

Investors can thereafter adjust their shareholding according to their preferred investment profile. Aker ASA, which through Aker Holding is the leading shareholder in Aker Solutions, has stated that it will maintain its shareholding in both companies after the demerger. Preparations for these changes are well underway and include the establishment of new organisations and leadership teams for both companies.

The platform will be tied to the seabed. The platform will have a living quarter with 70 cabins. Maximal staffing is 70 persons. Eight of these are production wells 4 and seven are water injection wells 5.

The wells will be drilled with a contracted jack up rig.

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning Annual report PDF Free Download

Drilling will commence in 2015 after the installation of the jacket, with a pause for the installation of the topside in the summer of Minimum three wells is planned to be drilled after the jacket is installed and before installation of the topside. Connection to the Edvard Grieg installation The production wells at Ivar Aasen and West Cable will be drilled from the platform while the two wells at Hanz is connected to the platform with a 14 km pipeline. The Ivar Aasen platform has a one-stage process for separation of oil, gas and water.

https://shishlov.info/tibulixe.php

The development of the Aasen field is coordinated with the development of the Edvard Grieg field, which is located 10 km southeast, and the export solutions for the fields are coordinated as well. The gas will be exported via the UK Continental Shelf while the oil from the fields will be exported in a new pipeline from the Edvard Grieg field to the Grane pipeline and then to the Stureterminal.

The Aasen platform will be supplied with power from the Grieg platform. Together with other licensee groups, it will be evaluated whether Ivar Aasen, Edvard Grieg, Gina Krog and Johan Sverdrup possibly may be supplied with power from onshore in the future.

VIII, the activities regulation 7 ch. På grunn av usikkerheten som er forbundet med fastsettelse av erstatningsavsetninger er det sannsynlig at det endelige resultatet for erstatningsbeløpenes størrelse blir forskjellig fra de opprinnelig beregnede erstatningsforpliktelsene. Forpliktelsene i regnskapet i forbindelse med disse kontraktene inneholder en avsetning for IBNR, en avsetning for rapporterte, ennå ikke estimerte skadesaker IBNE og en avsetning for fremtidig risiko for løpende forsikringskontrakter på balansedagen.

Beregningen av IBNR er forbundet med mer usikkerhet enn beregning av erstatningskostnader for skadesaker som allerede er rapportert IBNE, der man har informasjon om skaden. Det kan være slik at IBNR -skader ikke blir kjent for sikrede før flere år etter hendelsen som ga opphav til erstatningskravet. Ved beregningen av avsetning for skadesaker som er rapportert til selskapet, men ennå ikke utbetalt, tar Statoil Forsikring hensyn til informasjon fra takstmenn og oppgjørsmedarbeidere.

Oppgjørsmedarbeiderne beregner en avsetning pr skadesak for alle skadetilfeller. Tabellen Analyse av skadeutviklingen nedenfor viser utviklingen i beregnet endelig erstatningskostnad for skader inntruffet i et gitt skadeår. Dette gir en indikasjon om hvor gode Statoil Forsikrings estimeringsteknikker for erstatningsutbetalinger er. Avviklingstid tiden mellom skadeinntreffelse og endelig erstatningsoppgjør varierer sterkt mellom ulike typer forsikringsrisiko som betraktes.

Lang avviklingstid vil gjøre at selskapet blir mer eksponert for inflasjon.

PRESS KIT IVAR AASEN DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

Avviklingstiden varierer vanligvis mellom 24 og 36 måneder. Sentrale forutsetninger Den viktigste forutsetningen, som er basis for estimatene, er selskapets skadehistorikk og skadehistorikk i olje- og gassvirksomheten totalt sett. Dette inkluderer forutsetninger i forhold til gjennomsnittlig kostnad per skade, skadefrekvens og kostnader for håndtering av forsikringskrav.

Ytterligere kvalitativt skjønn er benyttet for å vurdere hvorvidt tidligere trender vil fortsette fremover. Utvikling i teknologi og i ytre rammebetingelser inngår også i vurderingene.

Andre viktige forutsetninger gjelder utvikling i rentesatser, avviklingstid og endringer i valutakurser. Denne metoden benytter historiske skadedata. For noen av bransjene er det imidlertid lite skadehistorikk tilgjengelig. Dette kombinert med varierende skaderesultater, gjør at aktuaren i tillegg benytter erfaringsbasert skjønn for å komplettere beregningene som fremkommer fra Chain-Ladder metoden.

Ved beregning av tilleggsavsetning utover minimumskrav for sikkerhetsavsetning legges det til grunn Statoil Forsikring sin maksimale eksponering ved en enkeltskade. Noter til regnskapet 15 16 Sensitivitet tegningsrisiko Tegningsrisiko og avsetningsrisiko er viktige elementer når det gjelder forsikringsrisiko for den som driver forsikringsvirksomhet. Tegningsrisiko er risikoen for at selskapet ikke krever tilstrekkelig premie for forsikringsavtalene.

Prissettingsprosessen for de ulike forsikringsproduktene innbefatter anslag for fremtidig skadefrekvens og erstatningsbeløp, basert på forsikringsselskapets statistikk og statistikk fra eksterne kilder. Selv om man har kriterier for tegning av forsikring som er velegnet for formålet, og premieberegningene gjøres ut fra godt statistikkgrunnlag, kan erstatningskostnadene avvike fra det forventede nivået - på grunn av storskader, naturkatastrofer etc.

SIMLab Annual Report 2013

Statoil Forsikring har retningslinjer for tegning av forsikringer for å sikre god kvalitet ved bedømmelse og beregninger i forbindelse med risiko som forsikres, definerte risikotyper og øvre grenser for forsikringssummer som kan tegnes. Dette gjøres for å sikre at en har kontroll med risikoeksponeringen i forsikringsporteføljen. Tabellen Sensitivitetsanalyse forsikring viser sensitivitetsanalyse for tegningsrisiko pr.

https://odertal.info/gecoxagip.php

Tabellen viser hvordan endringer i Combined Ratio CR har innvirkning før skatt på inntekter eller kostnader i årets resultat og tilsvarende virkning på egenkapital ved årets utgang. CR som angir summen av administrasjonskostnader og erstatninger for egen regning i forhold til premie for egen regning er det kriteriet som oftest benyttes for å måle lønnsomhet innen skadeforsikring.

Beregningene viser effekten av 1 prosent økning i CR for hvert område. På grunn av virksomhetens art og konsentrasjonen av risiko knyttet til olje- og gassvirksomhet vil gjennomsnittlig kostnad pr. Det samme gjelder tiden fra skaden blir meldt til skaden er oppgjort. Tabellen nedenfor viser hvordan utviklingen i skader og kostnaden på skader har vært de siste 5 årene. Gjennomsnittlig skadekostnad pr. Det er denne type usikkerhet som forbindes med avsetningsrisiko.

Tabellene nedenfor viser samlede forsikringskrav, inkludert varslede krav og IBNR for hvert etterfølgende år etter regnskapsåret sammen med samlede utbetalinger frem til dato.

Tordenskioldsgate 12

Finansiell risiko kan inndeles i aksjekursrisiko, valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Aksjekursrisiko, valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko styres på aggregert nivå og ivaretas gjennom den forvaltningsstrategi som er utarbeidet for Statoil Forsikring a.

Kredittrisiko i forbindelse med tilgodehavende fra reassurandører og reassurandørens andel av erstatningavsetningene, håndteres ved krav om minimum rating for Statoil Forsikrings reassurandører og tett oppfølging av erstatningsavsetningene. Empiriske studier viser at over en lenger periode vil aksjeplasseringer med stor sannsynlighet gi høyere avkastning enn plassering i renteinstrumenter.

I tråd med denne erfaring, og for å nå målsettingen om å oppnå en langsiktig høy avkastning innenfor rammen av forsvarlig sikkerhet og risikospredning, allokerer selskapet en andel av porteføljen til andre aktiva enn risikofrie plasseringer.

For å bidra til forsvarlig sikkerhet og risikospredning skal midlene fordeles på flere aktivaklasser både med hensyn til geografi og ulike verdipapirer, med spesifikke rammer for forvaltningen for alle aktivaklasser med maksimale tillatte avvik.

It therefore places great emp­ hasis on health, safety and the environment. There is good collaboration between employees, the employee representatives and management. In 2013, the Group continued the work of reducing sick leave, with particular focus on long-term sick leave. Group sick leave amounted to 5.

TIDE has focused on work to reduce sick leave over quite some time. The activity in Norway has a sick leave of 8.

Board of directors

This is still too high, but represents a reduction from 9. The company emphasises early implementation of requirements stipulated by the authorities to reduce pollution. Installation of environmentally-friendly technology is emphasised in new builds to reduce emissions to the extent possible.

There was comprehensive innovation work in all of the business areas over the past year, with focus on energy efficiency and the environment.

Gradual reductions were achieved in fuel consumption through improvements that focus on attitude-building work and good route planning. The Group is an active partner in developing new vessel concepts, energy-efficient engines and propellers, and use of alternative fuels like biofuel, natural gas and electric power.

The DSD Group wants to lead developments, and is a driver and innovator in environmentally-friendly transport. Norled currently operates five LNG-powered passenger ferries.

Nor Lines has two gas- 13 Det stavangerske dampskibsselskab as powered freighters under construction which will represent a renewal of the coastal fleet and will yield environmental benefits by replacing older tonnage.

STATOIL ANNUAL REPORT 2013 Relaterte emner

In 2013, the company transported 7. These contracts make up a contract backlog worth NOK 15 billion. The company employs around 1,000 people. The Group also has 51 apprentices in the fleet, equivalent to about 5. If we adjust for one-time effects related to gains and write-downs, the company achieved improved profits and an improved EBITDA. The company won five contracts with a total value of NOK 2 billion.

STATOIL ANNUAL REPORT 2013 Kommentarer:
Redaktør på Statoil annual report 2013
Hernes fra Molde
Vennligst sjekk min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Langlauf Pferdesport. jeg liker dele interessante nyheter gjentatte ganger.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net