Blemme I Tannkjøttet

  1. Mer om
Blemme I Tannkjøttet

Blemme I Tannkjøttet Bli medlemSår og blemmer i munnen er som oftest forbigående og skyldes vanligvis after (munnskold) eller trøske (soppinfeksjon). After går normalt over av seg selv, mens BARN OG KVINNER MEST UTSATT: God morgen Norges hustannlege, Iselin Husby, forteller at barn og kvinner får hyppigst blemmer i munnen rsaker: Flere virus kan forårsake blemmer i munnen, men Herpes simplex virus (HSV) type 1 er det vanligste og det som oftest gir mest uttalte plager Munnskold, eller after, er små, gråhvite sår i munnen. Munnskold kan behandles med munnskyldevann og smertestillende Lokale skader, stress og hormonelle forandringer kan være utløsende faktorer. Forandringer i munnhulen kan også gi plagsomme blemmer

Nikotinet gjør at blodårene trekker seg sammen, hjertet må jobbe hardere, og både puls og blodtrykk stiger mens du har snus i munnen, legger hun til. Sår i munnen Tannlegen er ofte den første som oppdager tegn på kreft i munnhulen. Det kan være en kul eller en hevelse i munnen eller kinnet. Spyttsteiner kan også forekomme, og kan skyldes flere ting — ikke minst redusert spyttsekresjon og skader i spyttkjertlenes utførselsganger.

Er spyttsteinen liten er det få plager, mens er den stor kan den forårsake stans i spyttets utførsel fra spyttkjertelen og noe ubehag kan føles i form av stikkende ubehag og smerter når man for eksempel spiser noe surt, som i seg selv stimulerer spyttproduksjonen.

Spyttsteiner er i hovedsak sammensatt av kalsium. De kan ligge i utførselsgangen eller i selve spyttkjertelen. Dersom du har et munnsår, så er du ikke alene om dette. Rundt en tredjedel av alle mennesker er eller blir berørt av dette på et tidspunkt. Likevel kan munnsår, irritasjoner og lesjoner være vonde, stygge å se på og kan forstyrre hvordan du spiser og snakker. Ethvert munnsår som vedvarer i en uke eller mer bør undersøkes av en tannlege.

En biopsi vevtest kan bli anbefalt og kan vanligvis påvise årsaken, samt utelukke for eksempel alvorlige sykdommer som kreft og HIV. Hvordan vet jeg om jeg har et munnsår eller en munnlesjon? Følgende tegn kan indikere et munnsår eller en munnlesjon: After-sår er små hvite hevelser eller sår som er omgitt av et område av rødhet.

Noen pasienter ar mer diffuse symptomer før sykdommen bryter ut. De kan føle seg slappe, ha nedsatt matlyst, oppleve vekttap, hodepine, hovne lymfeknuter, smerter under brystbeinet og i tinningregionene.

Har barnet ditt blemmer i munnen? Hjertevakten

Noen svetter mer, eller føler seg iskalde eller glovarme. Årsak og prognose Det finnes ikke laboratorietester som kan fastslå diagnosen, så den baserer seg på sykehistorien og de synlige sykdomsforandringene. I tillegg viser forskningsresultater at de som har vevstypen HLA-B51,ser ut til å være mer disponert for å få sykdommen.

Munnens slimhinne er følsom! Normalt fornyes cellene i munnslimhinnen i høy hastighet dobbelt så høy i forhold til hudens celler. Dette gjør dem utsatt for skader forårsaket av cytostatika eller stråling som bremser denne fornyelsesprosessen. I tillegg kan det oppstå en betennelse i munnens slimhinne, såkalt mukositt, som resulterer i en tynn og sensibel slimhinne hvor der lett oppstår sår.

Sår og vondt i tannkjøttet?

Disse sårene kan føre til smerter og problemer med å spise og svelge, og problemer med å opprettholde en god munnhygiene. Det er i perioder etter cellegift og stråling, når immunsystemet er mest svekket, at munnslimhinnen er mest sensibel.

Risikoen for problemer i munnhulen er individuell og avhenger av en rekke faktorer som alder, behandlingsregime cytostatika typer, doser og behandlingsperioder og allerede eksisterende problemer i munnen. Hvis problemene oppstår i begynnelsen av behandlingen, er det spesielt viktig å prøve å forebygge nye problemer under resten av behandlingen.

Målet med munn- og tannpleie er å ha en så frisk munn som mulig i starten av behandlingen å opprettholde god munnhygiene under og etter behandling å forebygge og lindre smerter og andre symptomer fra munnhulen å forebygge og behandle infeksjoner fra munnhulen å forebygge og behandle langsiktige bivirkninger som munntørrhet, karies hull i tennene og erosjon syreskader «Risiko for problem i munnhulen er individuell og er avhengig av en rekke faktorer».

Symptomer i munnen Mukositt - rødhet, sår og blemmer Fordi slimhinnens fornyelseshastighet reduseres på grunn av cytostatikabehandlingen blir den tynn, skjør og sensibel.

I tillegg oppstår det en forbigående munntørrhet som bidrar til at slimhinnen blir følsom. Hvis man puster mye gjennom munnen så bidrar også det til tørre lepper og en følelse av munntørrhet.

En uke etter behandlingsstart oppstår ofte en betennelse i slimhinnen, såkalt mukositt, og da er risikoen størst for problemer med sår i slimhinnen. Methotrexate og Adriamycin er eksempler på cytostatikapreparat som ofte forårsaker sår i munnslimhinnen.

Omlag to uker etter behandlingsstart er tilhelingsprosessen godt i gang.

Legemiddelbivirkninger i munnhulen

Hvis munnen blir berørt i løpet av første cytostatikakur er risikoen stor for at de samme komplikasjonene oppstår i løpet av de påfølgende kurene. Mukositt kan gi ulike symptomer som rødhet og hevelse i munnen, og også større åpne sår. Det kan være svært smertefullt og øke følsomhet for berøring, samt om maten er kald, varm, sterkt krydret eller sur. Det tar vanligvis 2-3 uker før det tilheler.

Ååå det er langt å gå

Infeksjonene kan være forårsaket av mikroorganismer bakterier, virus og sopp som normalt finnes i munnhulen. En god munnhygiene kan til en viss grad forebygge disse infeksjonene.

Blødning Cytostatikabehandling fører til en reduksjon i blodplater trombocytter som gjør at det blør lettere fra slimhinnen i munnen. Om du er usikker på om du bør fjerne visdomstanna, spør tannlegen din — så det kan gjøres en profesjonell vurdering.

Dette er signaler du bør ta på alvor, forteller Ingeborg. Tidlige symptomer: Vond smak bak i munnen Lokalt ømt i tannkjøttet rundt tanna Vondt i halsen når du svelger Litt hoven Perioder med smerter i kjeven Bør alle visdomstenner fjernes — uansett? Nei, visdomstennene kan vi fint leve med hvis de kommer ut i riktig retning, og det er plass til dem. Men mange av oss har for liten kjeve til at alle tennene får god nok plass. Visdomstennene, som er de siste ut, blir ofte liggende på skrå.

Halvveis dekket av tannkjøtt. Den patogene mekanismen er fortsatt uklar. Lokalt appliserte medikamenter, for eksempel acetylsalisylsyretabletter bukkalt ved tannpine eller pancreasenzympreparater, kan forårsake ulcerasjoner ved henholdsvis etsing og enzymatisk aktivitet. Mange medikamenter som brukes i behandling av kreft, kan gi dype, smertefulle ulcerasjoner, for eksempel metotreksat, fluorouracil og merkaptopurin 4.

Sår kan oppstå i løpet av dager etter behandlingsstart og være inngangsport for systemiske infeksjoner. Fast lokalisert utbrudd Fast lokalisert utbrudd fixed drug eruption er en medikamentutløst immunologisk reaksjon som opptrer på samme sted er hver gang pasienten får medikamentet. Lesjonene kan være lokalisert i munnhulen eller opptre samtidig med lesjoner på andre slimhinner og manifestere seg som ulcerasjoner, vesikler, erytematøse flekker eller overflatiske erosjoner.

Til å begynne med er det vanligvis enkeltlesjoner, men de kan bli mange ved gjentatt medikamenteksponering 4. Mange legemidler kan utløse fast lokalisert utbrudd, slik som sulfonamider, tetrasykliner, barbiturater, fenytoin, paracetamol og andre NSAID-midler.

Lichenoide legemiddelreaksjoner Lichen planus er en mukokutan sykdom med uklar etiologi. Det er karakteristisk morfologi, med nettformede eller ringformede hvite striper, sjelden ulcerasjoner og vesikler.

Ved lichenoide legemiddelreaksjoner er det liknende kliniske og histologiske funn som ved vanlig lichen planus, men de skiller seg fra lichen planus ved at de forsvinner når det aktuelle legemidlet seponeres 16.

https://shishlov.info/6218.php

Lesjonene kan persistere i lang tid etter seponering 17. Blant de mest aktuelle medikamenter er NSAID-midler og ACE-hemmere 4, men legemidler fra omtrent alle terapigrupper er blitt assosiert med lichenoide legemiddelreaksjoner. Det er nylig vist en signifikant assosiasjon mellom lichen planus eller lichenoide legemiddelreaksjoner og inntak av medikamenter som metaboliseres av polymorfe cytokrom P-450-enzymer med risiko for genetisk betinget langsom metabolisme hos noen mennesker.

Sår og vondt i tannkjøttet?

Dette tyder på at enkelte av disse reaksjonene kan ha en farmakologisk patogenese relatert til manglende, ikke-funksjonelle eller inhiberte cytokromenzymer 17. Pemfigoide lesjoner Minst 30 medikamenter er knyttet til pemfigoide eller andre vesikulære slimhinneaffeksjoner, for eksempel sulfonamider, NSAID-midler, legemidler mot hjerte- og karsykdommer og betalaktamantibiotika 2.

Oral mucosa kan være den eneste affiserte slimhinne.

https://shishlov.info/fywad.php

Bortsett fra at munnslimhinnen ofte er involvert, spesielt ved penicillamin, er andre kliniske kjennetegn for medikamentindusert pemfigoid yngre alder enn det som er vanlig ved idiopatisk pemfigoid og tilheling når medikamentet seponeres 3, 4. Erythema multiforme Dette er et syndrom med symmetriske mukokutane lesjoner som typisk kan affisere munnregionen, hender og føtter.

Det starter som erytem, og i løpet av timer kan det dannes vesikler og erosjoner. Når syndromet er medikamentutløst, inntreffer det vanligvis etter 1 — 3 ukers behandling 5, 6.

Swimshop dk

Barbiturater, NSAID-midler, sulfonamider, antibiotika og gull er blant de mange medikamenter som er assosiert med erythema multiforme. Det kan være umulig klinisk å skille medikamentindusert erythema multiforme fra erytem av annen årsak 2. Opportunistiske infeksjoner To viktige faktorer for munnhulens helsetilstand er spyttet og den orale mikroflora. Spytt er svært rikt på antimikrobielle faktorer.

Det fungerer imidlertid som et selektivt medium for mikrobevekst. Saliva gir næring til og tillater tilstedeværelse av tolerable mengder av mikrober som normalt ikke er patogene. Disse bidrar til å hindre kolonisering av patogener. Både lokalt og systemisk virkende antimikrobielle stoffer kan fremkalle superinfeksjoner ved å forårsake endringer i munnhulens økosystem.

Munnsår Blemmer

Overvekst av sopp, vanligvis Candida albicans, er en typisk superinfeksjon i munnhulen som særlig oppstår ved behandling med bredspektrede antibiotika. Slike infeksjoner kan også oppstå når for eksempel cytostatika eller immunsuppressiver interfererer med kroppens forsvarsmekanismer. Likeledes ved bruk av glukokortikoider, både ved inhalasjon eller systemisk administrasjon.

BLEMME I TANNKJØTTET Relaterte emner

Sår og vondt i tannkjøttet? Opplever du hovent tannkjøtt eller sår som ikke gror? Det kan være mange grunner til at du opplever enten hovent tannkjøtt, rødhet, blemmer eller sår i tannkjøttet. Alle typer skader inne i munnen, slik som sår, flenger og rifter i lepper, kinn, munn og tunge, anses som vevskader og er dentale nødsituasjoner. Opplever du noen form for vevskade, er det viktig å rengjøre området umiddelbart med varmt vann. Hvis blødningen kommer fra tungen, drar du forsiktig tungen frem og legger press på såret med gasbind. Du bør også dra til en kjevekirurg eller et nærliggende akuttmottak så raskt som mulig.

BLEMME I TANNKJØTTET Kommentarer:
Forfatter på Blemme i tannkjøttet
Alstad fra Sandnes
Anmeldelse min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Kartrennen gehen. jeg elsker lese romaner sint.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net